Tüzel Kişinin Ünvanı :
Tüzel Kişinin Adresi :
Yetkili Kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No :
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?
Yetkili Kişinin Elektronik Posta Adresi
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

İstenilen bilgi veya belgeler: