Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM)

Borsa İstanbul

Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO)

Dünya Bankası ( The World Bank )

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.(GTİ)

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

KOBİ Bilgi Sitesi

Kredi Garanti Fonu (KGF)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Destekleme  İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB )

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.(MEYBEM)

Rekabet Kurumu

T.C. Ekonomi Bakanlığı

T.C. Adalet Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Dışişleri Bakanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı

T.C.  Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kanaklar Bakanlığı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)

TOBB Sanayi Veri Tabanı

TOBB TV

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  (TEPAV)

Türkiye Fuar Rehberi

TÜBİTAK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ( TEYDEB )

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK )

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM )

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB )

Türkiye Standartları Enstitüsü ( TSE )

Dünya Ticaret Örgütü – World Trade Organization ( WTO )

T.C. Başbakanlık

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

Türk Patent Enstitüsü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( TCMB )

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK )

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV )

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

UMEM Beceri’10 Projesi