Genel Sekreter – Memet B. TURABİ


Genel Sekreter; Odanın işlerini yürütmek üzere, Yönetim Kurulunca görevlendirilen, 5174 Sayılı Kanun hükümleri ve Oda Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Odanın iç çalışmalarını yürüten, personelin yönetimi ve denetiminden sorumlu yöneticisidir. Mevzuat, meclis ve yönetim kurulunun almış olduğu kararlar dâhilinde oda organlarının görevlerini eksiksiz yapabilmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Genel Sekreter Yardımcısı – Elif BİLGİSU


İş Geliştirme Servisi ve İnsan Kaynakları ve Kalite Servisinden sorumludur. Sanayinin gelişimi ve bölgesel kalkınmaya yönelik projeleri takip eder ve yürütür. Reel sektörü etkileyen tüm mevzuatlar hakkında görüş oluşturulmasını koordine eder. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi Kurs Yönetimi Başkanlığını yürütür.
Tel
0262 315 80 18
E-Mail
ebilgisu@kosano.org.tr

 

Genel Sekreter Yardımcısı – M. Egemen MERT


Üye Hizmetleri Servisi, Mali İşler Servisi ve Temsilciliklerden sorumludur. Odanın uluslararası ilişkiler süreci kapsamında tüm faaliyetleri takip ve koordine eder. DEİK İl Temsilciliği görevini yürütür.
Tel
0262 315 80 50
E-Mail
emert@kosano.org.tr

 

Yönetici Asistanı – Murat ÖZER


Genel Sekreter’in ofis içi ve dışı iletişimin sağlanması, günlük işlerinin organize edilmesi, toplantı ve seyahatlerin organize edilmesini sağlar. Yönetim Kurulu’na ait dosyalama ve evrak işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Odavizyon dergisinin haber içeriklerinin toplanmasını sağlar. Fotoğraf arşivinden sorumludur.
Tel
0262 315 80 09
E-Mail
mozer@kosano.org.tr