Sosyal ve kültürel etkinlikleri organize eder, sosyal sorumluluk projelerini yürütür. Oda faaliyetlerinin, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanmasını sağlar. Oda hakkında ulusal-yerel medyada yer alan haberlerin takip ve arşivlenmesini sağlar. Odanın görsel ve basılı tanıtım materyallerinin oluşturulmasında yer alır. KSO’nın aylık yayın organı ODAVİZYON dergisinin kişi ve kurumlara dağıtımını sağlar.

Odanın Meclis, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu, TOBB Sanayi Konseyi, İl Odaları Müşterek toplantısı ile İhtisas Komisyonu toplantılarını organize ederek tüm sekreterlik hizmetlerini yerine getirir.

Oda’ya gelen ve giden her türlü basılı dokumanın, e-mailin evrak kaydı ve havale işlemlerini yaparak ilgililere dağıtımını sağlar. Oda’nın genel arşivini düzenler ve takibini yapar. Odanın kargo ve posta gönderilerinin koordinasyonunu sağlar.

İlgili Kişiler

Sema KARAVAR ALTIN

İletişim Hizmetleri Sorumlusu
Tel
(262)315 80 63
E-Mail
sema@kosano.org.tr

Zehra AKYOL

İletişim Hizmetleri Memuru
Tel
(262) 315 80 60
E-Mail
zehra@kosano.org.tr