Üyelerin dış pazara açılım çalışmalarını yürütür, yurtdışından gelen ticari heyetlerin organizasyonlarını yapar. Oda ve üyelerine ve üst yönetime yönelik iç ve dış pazarlarla ilgili istatistik çalışmaları ve veri analizleri yapmaktan sorumludur. Müşterilere ve topluma yönelik memnuniyet ölçme anketleri yapar. Oda’nın üyelerle iletişiminin artırılması amacıyla yayın ve tanıtım materyalleri hazırlar.

İlgili Kişiler:


Aylin ASLAN

Proje Geliştirme Uzmanı
Tel
0262 315 80 57
E-Mail
aylin@kosano.org.tr

Dila Denizhan CENGİZ

Araştırma Uzmanı
Tel
0262 315 80 55
E-Mail
ddenizhan@kosano.org.tr

Esra KANPARA

Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Tel 0262 315 80 54
E-Mail esra@kosano.org.tr

Seda AYDIN

Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Tel
0262 315 80 58
E-Mail
seda@kosano.org.tr

Aynur HACIFETTAHOĞLU

Kalite ve Çevre Uzmanı
Tel
0262 315 80 56
E-Mail
aynur@kosano.org.tr