Odaya kayıtlı sanayi işletmelerinin kapasite raporlarının tanzimi ve muhafazası ile bunlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi, kapasite ve kriterlerinin tespiti ve uygulanmasına ait teknik görüşlerin hazırlanmasını temin eder.  Üyelerin ilgili makamlar tarafından istenen ve teknik ekspertize dayalı Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı ve yürürlükteki çeşitli yönetmelikler ve tebliğler gereği talep edilen belgeleri hazırlar.

İlgili Kişiler

Tufan KATIRCI

Belge Sorumlusu
Tel
(262) 315 80 65
E-Mail
tufan@kosano.org.tr

Hatıra YILMAZ ÇİFTTEPE

Belge Uzmanı
Tel (262) 315 80 64
E-Mail hatira@kosano.org.tr

Mansur ZOR

Belge Memuru
Tel
(262) 315 80 67
E-Mail
mansur@kosano.org.tr