SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: T.C. Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı’nın 04.01.2018 tarih ve 98356073-4490-3026-18 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, 1. Milli Savunma Bakanlığınca; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve dikimevlerinin bazı ihtiyaçları için 2018 yılında tedarik edilecek giyim kuşam malzemeleri ve bunların üretim ve imalatına yönelik hammaddelerin alımları; 07.07.2017 tarih ve 10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.b Maddesi istisna kapsamında pazarlık usulüyle, idarece belirlenecek firmaların davet edilmesi suretiyle yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Ek-A ilan metninde belirtilen kriterlere uygun olduğunu değerlendiren firmaların yine Ek-A’da belirtilen evrakları ihtiva eden bir dosyayı 24 Ocak 2018 tarihine kadar Bakanlık bünyesinde ve iletişim bilgileri Ek-A ilan metninde yer alan Tedarik Bölge Başkanlıklarından herhangi birine elden yetkili bir kişi vasıtasıyla teslim edilmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştır.

3. Milli Savunma Bakanlığınca kaliteli ürünlere en uygun şartlarda ulaşmayı sağlamak, bu ürünlere ulaşırken rekabet ortamının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını temin etmek ve üretici firmaları tespit ederek yapılacak davetin ana esaslarını oluşturmak maksadıyla Ek-A ilan metni tarafınıza ekte sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.