Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir.

Türkiye Gayri Safi Milli Hâsılanın yüzde 55-60’ını üreten İstanbul-Sakarya aksı üzerindeki İlimiz, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi kentidir. Kocaeli’nin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payı yüzde 73’tür.

Son 10 yıllık istatistikî verilere göre İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür.

Kocaeli’nin sektörlerine bakıldığında;

*Türkiye araç üretiminin yüzde 41’i Kocaeli’nden karşılanmaktadır.

*Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27’dir.

*Türkiye Metal Sanayinin yüzde 19’unu karşılamaktadır.

Kocaeli yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin tercih ettiği bir İldir.

2.500’ün üzerindeki Odamıza kayıtlı firmanın 260’ı yabancı sermayelidir. Yabancı sermayeli firmalar arasında Alman,  Hollanda, Amerika, Fransa, Güney Kore, İtalya firmaları öne çıkmaktadır. Dünyanın marka firmaları; Ford, Hyundai, Honda, Anadolu-Isuzu, Siemens, Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone, Bosch gibi firmalar Kocaeli’nde üretim yapmaktadırlar. Buradan dünyaya açılmaktadırlar.

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının da 80’i Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir. İlk 1000 büyük işletme içerisinde ise 132 Kocaeli firması yer almaktadır. Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ünü Kocaeli firmalarının oluşturması, İlimizin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşmektedir.

Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’si Kocaeli’nden gerçekleşmektedir.

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2015 yılında İlimizden;

*16,9 milyar dolar ihracat

*42,9 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında gerçekleştirilen 59,8 milyar dolarlık dış ticaret ile Kocaeli Türkiye dış ticaretine yüzde 17 katkı vermiştir. Ayrıca Kocaeli Dünya ülkeleri sıralamasında dış ticareti ile 67’inci sırada yer almaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile sanayi disiplinli olarak gelişmektedir.

Konumu bakımından Avrasya üzerinde bilinen tüm ticaret yollarının güzergâhında yer alan Kocaeli, lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahiptir ve her zaman yatırımcılar için cazibe merkezidir. İlde 13 adet organize sanayi bölgesi, 3 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bu OSB’lerin büyük bir kısmı ihtisaslaşmıştır: TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB, Kimyacılar OSB, Makine OSB, Plastikçiler OSB, Kömürcüler OSB’dir.

Türkiye’nin bilişim merkezi olması hedeflenen ve İlin dördüncü ve en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisi Muaalimköy’de bulunmaktadır. Yakında ilk etabının faaliyete geçeceği Bilişim Vadisi, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümesinde yeni merkez olacaktır.

Kocaeli hem sanayi, hem de bir liman kentidir.

Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 35 liman ve iskele bulunmaktadır. Dolayısıyla İlimiz hem sanayi, hem de liman kentidir. Kocaeli Limanlarından elleçlenen yük miktarı yaklaşık 60 milyon ton civarındadır. Kocaeli limanı Avrupa’nın ilk 10 limanı içerisinde yer almaktadır.

Kocaeli ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir.

Sanayi kuruluşları ihtiyaç duydukları bilgiye; bölgede yer alan Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi: TÜBİTAK MAM ve Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze OSB Teknoparkı ve TÜBİTAK MARTEK ile kolaylıkla ulaşabilirler.

Ayrıca Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak bir alt yapıya sahiptir.

Kocaeli İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin %12,1’ini karşılayan ikinci ildir.

Kocaeki’nin 2015 yılında kişi başına vergi geliri, 27 bin 684 TL’dir. Kocaeli yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur. Türkiye ortalaması ise 5 bin 175 TL’dir.

Diğer taraftan, İlimiz yüzde 92,9 ile tahakkukta birinci sırada yer almaktadır.