Kocaeli Sanayi Odası Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi

Kocaeli Sanayi Odası olarak; üyemiz sanayi kuruluşlarının savunma sanayine tedarikçi olabilmeleri için bugüne kadar birçok adım atıldı. Bu adımların 2016 yılında daha da ileriye götürülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda; KSO üyesi firmalar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN’ın işbirliği yaparak projeler üretmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Amaç; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurtdışından tedarik edilen malzemelerin Kocaeli’ndeki yerli sanayi imkânları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamını tesis etmektir.

Bugüne kadar; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve ASELSAN’ın “Yerli Üretimi Arttırmak” için Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK)’na katılımını ve fuar alanında yerlileştirilecek ürünlerini sergilemeleri sağlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda yine yer alacak ve KSO üyeleri ile birebir görüşme yapacaktır.

Savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmaları kümelemeye yönelik bugüne kadar yürütülen bu çalışmalar 2016 yılından itibaren daha somut ve sistematik hale getirilmesi planlanmaktadır. Savunma ve havacılık sanayine tedarikçi olabilecek firmaları bir araya getirerek küme oluşumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşbirliği

Proje; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na tedarikçi olabilecek firmaların envanterini çıkarmak için yapılan anket çalışması ile başladı. Anket çalışması 10 – 18 Aralık 2015 tarihleri arasında yapıldı.

İkinci aşamada ise bu envanterde yer alan firmalar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilgili birimlerinin bir araya getirildiği “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tedarikçi Günü Etkinliği” organize edildi. 15 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Tedarikçi Günü Etkinliği”nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yetkilileri tarafından hali hazırda devam eden projeler ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi aktarıldı.

Üçüncü aşamada “Tedarikçi Günü Etkinliği”nde verilen bilgiler doğrultusunda tedarikçi olmak isteyen üyeler ile söz konusu Komutanlığın yetkililerinin birebir görüşmeleri sağlanmaktadır.

Bu firmalar; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve KSO yetkililerinden oluşan heyet tarafından 31 Mart 2016 tarihinde ziyaret edilmeye başlandı. Ziyaret esnasında firmanın kapasitesi, çalışma konusu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile hangi konuda projeler yürütülebileceği konuları görüşülmektedir.

Ayrıca; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda yerlileştirilecek ürünlerini sergileyecek ve tedarikçi olmak isteyen firmalar ile birebir görüşme yapacaklardır.

ASELSAN İşbirliği

ASELSAN ile işbirliği; yine ASELSAN’a tedarikçi olabilecek firmaların envanterini çıkarmak için yapılan anket çalışması ile başladı. Anket çalışması 07-20 Ocak 2016 tarihleri arasında yapıldı.

İkinci aşamada bu envanterde yer alan firmalar ile ASELSAN’ın ilgili birimlerinin bir araya getirileceği “ASELSAN Tedarikçi Günü Etkinliği” organize edilecektir.

12 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilecek “Tedarikçi Günü Etkinliği”nde ASELSAN’ın ilgili birimleri hali hazırda devam eden projeler ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi aktaracaktır.

Üçüncü aşamada ise “Tedarikçi Günü Etkinliği”nde verilen bilgiler doğrultusunda tedarikçi olmak isteyen üyeler ile ASELSAN’ın yetkilileri 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda birebir görüştürülecektir.

ROKETSAN İşbirliği

Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesinin diğer bir işbirliği çalışması ROKETSAN ile yapılmaktadır.

Bu çalışmaya da diğer işbirliklerinde olduğu gibi öncelikle ROKETSAN’a tedarikçi olabilecek firmaların envanterini çıkarmak için yapılan anket çalışması ile başlanacaktır. Anket çalışması 05-11 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci aşamada ise ROKETSAN, tedarikçi olmak isteyen üyeler ile 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda birebir görüştürülecektir.

SAVUNMA SANAYİ YERLİLEŞTİRME PROJESİ FAALİYET TAKVİMİ

 

Anket Çalışması

Tedarikçi Günü Etkinliği-1

Saha Ziyaretleri

Tedarikçi Günü Etkinliği-2 (SANTEK’16)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

10 – 18 Aralık 2015 (Tamamlandı)

15 Şubat 2016 (Tamamlandı)

31.03.2016 tarihi itibari ile başlamıştır.

26-29 Mayıs 2016

ASELSAN

07-20 Ocak 2016 (Tamamlandı)

12 Nisan 2016 (Başvurular devam etmektedir)

-

26-27 Mayıs 2016

ROKETSAN

05-11 Nisan 2016 (Başvurular devam etmektedir)

-

-

26-29 Mayıs 2016

Envanter Çalışmalarında Yer Almak İçin;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN’a tedarikçi olmak isteyen firmaların KSO web sayfası (www.kosano.org.tr) sağ bölümde yer alan “Anket Girişi” bölümünde yer alan ilgili “Tedarikçi Formları”nın doldurulması gerekmektedir.   (http://kosano.org.tr/category/anketler/)

NOT: ROKETSAN için anket çalışması 12 Nisan 2016 tarihine kadar devam etmektedir.

Tedarikçi Günleri’ne Katılım İçin;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN Tedarikçi Günü’ne katılmak için KSO web sayfası (www.kosano.org.tr) sağ bölümde yer alan “Eğitim&Seminer Başvuruları” bölümünden kayıt yapılması gerekmektedir. (http://uye.kosano.org.tr/egitimler.asp)

NOT: ASELSAN Tedarikçi Günü Etkinliği için kayıtlar devam etmektedir.

 

2 1
3 4
5 6

İlgili Kişi: Aynur Hacıfettahoğlu

E-mail: aynur@kosano.org.tr

Telefon: 0262 315 80 00