Kocaeli Sanayi Odası Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi

Kocaeli Sanayi Odası tarafından üyemiz sanayi kuruluşlarının savunma sanayine tedarikçi olabilmeleri için bugüne kadar birçok adım atıldı. Bu adımların daha da ileriye götürülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda; KSO üyesi firmalar ile Deniz Kuvvetleri KomutanlığıASELSAN ve ROKETSAN’ın işbirliği yaparak projeler üretmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Amaç; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurtdışından tedarik edilen malzemelerin Kocaeli’ndeki yerli sanayi imkânları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamını tesis etmektir.

Bugüne kadar; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve ASELSAN’ın “Yerli Üretimi Arttırmak” için Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK)’na katılımını ve fuar alanında yerlileştirilecek ürünlerini sergilemeleri sağlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, her yıl olduğu gibi 02-05 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda yine yer alacak ve KSO üyeleri ile birebir görüşme yapacaktır.

Savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmaları kümelemeye yönelik bugüne kadar yürütülen bu çalışmaların daha somut ve sistematik hale getirilmesi planlanmaktadır. Savunma ve havacılık sanayine tedarikçi olabilecek firmaları bir araya getirerek küme oluşumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşbirliği

Proje; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na tedarikçi olabilecek firmaların envanterini çıkarmak için yapılan anket çalışması ile başladı. Anket çalışması 10 – 18 Aralık 2015 tarihleri arasında yapıldı.

İkinci aşamada ise bu envanterde yer alan firmalar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilgili birimlerinin bir araya getirildiği “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tedarikçi Günü Etkinliği” organize edildi. 15 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Tedarikçi Günü Etkinliği”nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yetkilileri tarafından hali hazırda devam eden projeler ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi aktarıldı.

Üçüncü aşamada “Tedarikçi Günü Etkinliği”nde verilen bilgiler doğrultusunda tedarikçi olmak isteyen üyeler ile söz konusu Komutanlığın yetkililerinin birebir görüşmeleri sağlandı.

Bu firmalar; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve KSO yetkililerinden oluşan heyet tarafından 31 Mart 2016 tarihinde ziyaret edilmeye başlandı. Ziyaret esnasında firmanın kapasitesi, çalışma konusu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile hangi konuda projeler yürütülebileceği konuları görüşülmektedir.

Ayrıca; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı her yıl düzenlenen Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda yerlileştirilecek ürünlerini sergilemekte ve tedarikçi olmak isteyen firmalar ile birebir görüşme yapmaktadır.

ASELSAN İşbirliği

ASELSAN ile işbirliği; yine ASELSAN’a tedarikçi olabilecek firmaların envanterini çıkarmak için yapılan anket çalışması ile başladı. Anket çalışması 07-20 Ocak 2016 tarihleri arasında yapıldı.

İkinci aşamada bu envanterde yer alan firmalar ile ASELSAN’ın ilgili birimlerinin bir araya getirildiği “ASELSAN Tedarikçi Günü Etkinliği” organize edildi.12 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Tedarikçi Günü Etkinliği”nde ASELSAN’ın ilgili birimleri hali hazırda devam eden projeler ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi aktardı.

Üçüncü aşamada ise ASELSAN, tedarikçi olmak isteyen üyeler ile 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda birebir görüşmeleri sağlandı.

Bu yıl da 02-05 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan söz konusu fuarda ikili iş görüşmelerine devam edilecektir.

ROKETSAN İşbirliği

Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesinin diğer bir işbirliği çalışması ROKETSAN ile yapılmaktadır.

Bu çalışmaya da diğer işbirliklerinde olduğu gibi öncelikle ROKETSAN’a tedarikçi olabilecek firmaların envanterini çıkarmak için yapılan anket çalışması ile başlandı. Anket çalışması 05-11 Nisan 2016 tarihleri arasında yapıldı.

İkinci aşamada ise ROKETSAN, tedarikçi olmak isteyen üyeler ile 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda birebir görüşmeleri sağlandı.

Bu yıl da 02-05 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan söz konusu fuarda ikili iş görüşmelerine devam edilecektir.

 

SAVUNMA SANAYİ YERLİLEŞTİRME PROJESİ FAALİYET TAKVİMİ

Anket Çalışması

Tedarikçi Günü Etkinliği-1

Saha Ziyaretleri

Tedarikçi Günü Etkinliği-2 (SANTEK’16)

Tedarikçi Günü Etkinliği-3 (SANTEK’17)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

10 – 18 Aralık 2015

15 Şubat 2016

31.03.2016 tarihi itibari ile başladı.

26-29 Mayıs 2016

02-05 Kasım 2017

ASELSAN

07-20 Ocak 2016

12 Nisan 2016

-

26-27 Mayıs 2016

02-05 Kasım 2017

ROKETSAN

05-11 Nisan 2016

-

-

26-29 Mayıs 2016

02-05 Kasım 2017

 

2 1
3 4
5 6

İlgili Kişi: Aynur Hacıfettahoğlu

E-mail: aynur@kosano.org.tr

Telefon: 0262 315 80 00