Arjantin-Türkiye Ticaret Odası hk.

1 Kasım 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan elektronik postada Özgür Yücel Demir’in de içinde yer aldığı bir grup tarafından kurulan Arjantin-Türkiye Ticaret Odası (https://ccargtur.org/camara/) ile işbirliği kurulmasından imtina edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bilgileriniz sunarız.