Diğer Belgelendirme Hizmetleri

– Mahrecine İade Belgesi
– Geçici Çıkış Belgesi
– Geçici İthalat Belgesi
4458 Sayılı Kanun gereğince firmaların talepleri üzerine Odamızca verilmektedir.

– İhraç Edilecek Eşyanın Cins ve Niteliğinin Tayini (Gümrük Müdürlüklerince Odamıza yapılacak talepler üzerine tanzim edilmektedir.)

– Numune Belgeleri (5174 Sayılı Kanun gereğince firmaların talepleri üzerine Odamızca verilmektedir.)

– Mücbir Sebep Belgeleri (5174 Sayılı Kanun gereğince firmaların talepleri üzerine Odamızca verilmektedir.)

– Yerli Malı Belgesi (4734 Sayılı Kanun gereğince firmaların talepleri üzerine Odamızca verilmektedir.)

– Faydalı Model Kullanım Belgesi
Firmalarımızca imal edilmiş olan Faydalı model ve ürünlerin kullanımda olduğunu tevsik eden bu belgeler, yine firmalarımızın talepleri üzerine tanzim edilmektedir.

– İthal Edilen Makinaların Model Yılı (Yaş Sınırı) ve Diğer Tesbitler
– Gümrük Genel Tebliği Seri No:1e istinaden verilmektedir.

Ayrıca kullandırılacak Halk Bankası Kredileri için;
– KOBİ Teşvik Belgesi için Oda Onay Formu onayı.

Diğer Bilirkişi Raporları:

  • Fire ve zaiyat oranları tespiti
  • Yıllık fiili üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesi, İthal ve Yerli hammadde kullanım oranlarını belirtir raporlar,
  • Forsmajör belgeleri,
  • Rayic değer tesbitleri,
  • Makina ve tesisat ile arazi ve binaların değerlerinin tesbiti.