- Mahrecine İade Belgesi
- Geçici Çıkış Belgesi
- Geçici İthalat Belgesi
4458 Sayılı Kanun gereğince firmaların talepleri üzerine Odamızca verilmektedir.

- İhraç Edilecek Eşyanın Cins ve Niteliğinin Tayini (Gümrük Müdürlüklerince Odamıza yapılacak talepler üzerine tanzim edilmektedir.)

- Numune Belgeleri (5174 Sayılı Kanun gereğince firmaların talepleri üzerine Odamızca verilmektedir.)

- Mücbir Sebep Belgeleri (5174 Sayılı Kanun gereğince firmaların talepleri üzerine Odamızca verilmektedir.)

- Yerli Malı Belgesi (4734 Sayılı Kanun gereğince firmaların talepleri üzerine Odamızca verilmektedir.)

- Faydalı Model Kullanım Belgesi
Firmalarımızca imal edilmiş olan Faydalı model ve ürünlerin kullanımda olduğunu tevsik eden bu belgeler, yine firmalarımızın talepleri üzerine tanzim edilmektedir.

- İthal Edilen Makinaların Model Yılı (Yaş Sınırı) ve Diğer Tesbitler
- Gümrük Genel Tebliği Seri No:1e istinaden verilmektedir.

Ayrıca kullandırılacak Halk Bankası Kredileri için;
- KOBİ Teşvik Belgesi için Oda Onay Formu onayı.

Diğer Bilirkişi Raporları:

  • Fire ve zaiyat oranları tespiti
  • Yıllık fiili üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesi, İthal ve Yerli hammadde kullanım oranlarını belirtir raporlar,
  • Forsmajör belgeleri,
  • Rayic değer tesbitleri,
  • Makina ve tesisat ile arazi ve binaların değerlerinin tesbiti.