Odamız ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İş Birliği ile Bilgilendirme Seminerlerimiz Başlıyor

8 Mart 2021

T.C. Ticaret Bakanlığının “Ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasını sağlayarak, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmek.” vizyonu, “Sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla; ihracatçılarımızı ve girişimcilerimizi destekleyerek rekabet gücünü ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini artıracak, üretici ve tüketiciyi koruyacak etkin, hızlı ve insan odaklı ticaret ve gümrük politikaları oluşturarak yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmek, uygulamak ve koordine etmek.” misyonu kapsamında Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile, Sanayici ve Paydaşlarla bir araya gelerek, konusunda yetkin Gümrük Personeli tarafından yapılacak sunumlarla gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin aylık olarak seminer programları düzenlenecektir.

Karşılıklı iletişim yolunu açarak, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Kocaeli Sanayi Odasının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, Sanayici ve Paydaşlarımızın taleplerini dinleme ve çözüm arama, gümrük işlemlerinin hızlı, kolay ve güvenli yapılmasına katkı sunmak, görüş alışverişinde bulunmak ve gümrük idarelerinde yürütülen iş ve işlemler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla, söz konusu seminer programlarına Sanayici ve Paydaşlarımızın katılımını bekleriz.

1.SEMİNER

“Gümrük İdaresinde İthalat / İhracat Süreci” Semineri

Odamız ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü iş birliği ile “Gümrük İdaresinde İthalat/İhracat Süreci” hakkında aşağıda belirtilen tarih ve saatte; online (zoom uygulaması ile) bir seminer düzenlenecektir.

Seminerde; eşyanın ihraç amaçlı Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışında veya ithal amaçlı Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde gerek sistemsel gerekse fiziksel olarak geçirdiği süreçler, sunulan belgelerin incelenmesi, eşyanın muayenesinin yapılması, vergilerin tahakkuk ve tahsil edilmesi vb. diğer süreçlere ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 19 Mart 2021 Cuma, saat: 14:30-16:30

Program:

14:30-16:30
Açılış Konuşmaları
Ayhan Zeytinoğlu – KSO Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar Yaman Ocak- Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü

Panelist
Gürkan NAMLI-Gümrük Müdür Yardımcısı

Toplantıya kayıt ve Katılım linki:
https://kosano-org-tr.zoom.us/meeting/register/tZ0vfuqhpjsuGdQ36Mt91iSPV5WymKwcMfdh

Ücretsiz olarak düzenlenen online seminere katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.
(Seminer ile ilgili iletişim: 0262 315 80 55 – 315 80 57)

 

Paylaş