Hububat Satışı

Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü’nden gelen bir yazıda genel müdürlüğe bağlı iş yerlerinin stoklarında bulunan ve ekli listede belirtilen yerli hububatlar (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır ve çavdar) ile ithal hububatlardan (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa ve mısır) ekte belirtilen esaslar dahilinde 07-30 Nisan 2015 tarihleri arasında satışa açıldığı bildirilmektedir.

Ek