Üyelik

NEDEN ÜYE OLMALIYIM?

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”, 01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup; Kanunun  5. Maddesinde Sanayici Tanımı,  9. Maddesinde ise Odalara Kayıt Zorunluluğu ile ilgili bölümler yer almaktadır.

İlgili Kanun uyarınca, Odamıza Kayıt zorunluluğu bulunan firmalarımızın aşağıda belirtilmiş olan evrakları tamamlayarak Odamıza müracaat etmeleri ve üyeliklerini tamamlamaları gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

     *Firmanın antetli kağıdına yazılmış DİLEKÇE
           Kayıt Başvuru Dilekçe Örneği için lütfen tıklayınız.

     *Kayıt Beyannamesi (Tüzel Kişiler için)    (Gerçek Kişiler İçin)

     *Sınai Hüviyet Beyannamesi (Eğer Kapasite Raporunuz Yok İse)
             Sınai huviyet beyannamesini görmek için lütfen tıklayınız.
        (Firmanız adına daha evvel alınmış geçerli bir Kapasite Raporu Fotokopisi varsa, onu koymanız yeterlidir.)

Bunlarla birlikte;
Odamıza Verilmesi Gereken Diğer Belgeler

1. Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ve diğer ilanları içeren TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ’ nden birer nüsha (Merkezin ilk kuruluş gazetesi Ticaret Sicil Müdürlüğünden ıslak imzalı veya e-imzalı onaylı olmalıdır. Adres Değişikliği, ünvan değişikliği, sermaye artırımı vb. gazetelerin fotokopileri olabilir.)

2. Hakiki Şahıs firmalarda sahibinin imza beyannamesi. Hükmi şahıslarda ise son ve geçerli İMZA SİRKÜLERİ (noter tasdikli)

3. İçinde bulunduğumuz yıldan önce kurulan firmaların yıl sonu itibariyle hazırlanmış, Kurumlar Vergisi Beyannamesi

4. SGK Bildirgeleri (son 2 aylık). Yeni Faaliyete Geçen işletmeler için İşe Giriş Bildirgeleri (En az 10 çalışan olması ve SGK Hizmet Dökümlerindeki adresler ile Ticaret Sicil Gazetesindeki adreslerin aynı olması gerekmektedir.)

5. Makine ve tesisata ait demirbaş kayıt listesi (Mali müşavir onaylı)

6. Vergi Levhası fotokopisi

7.Kayıtlı olduğu diğer Odalardan güncel Faaliyet Belgesi

8.Temsil ve ilzama yetkili olanlara Odamızca verilen Sanayici Kimlik Kartları için Nüfus Kağıdı Fotokopisi
(Sanayici Kimlik kartı bedeli 100 TL’dir.)

ÜYELİK İLE İLGİLİ KANUN MADDELERİ

ÜYE OLMANIN AVANTAJLARI

ÜYELİK SÜRECİ 

kso_surec