Üye Hizmetleri

Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescili yapılan ve yapılmış sanayicilerin kayıt müracaatlarını inceleyerek, üye sicil yönetmeliği çerçevesinde Odaya üye kayıtlarının yapılmasını sağlar. Üyelerce talep olunan faaliyet, sanayici, hüviyet, imza tastiki ve sicil kaydı ile ilgili belgeleri tanzim eder.
Çeşitli kişi ve kuruluşlarca talep edilen rayiç fiyat tespiti, fatura tasdiki gibi belgelerin tanzim konularında yürürlükteki usullere göre işlemleri yürütür. Üyelerin yurt dışına seyahatlerinde harç muafiyet yazısını hazırlar.

İlgili Kişi
Sicil Sorumlusu

Tel  0262 315 80 41