İş Makinesi Tescili

İş Makinesi Nedir?

Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar olarak tanımlanmaktadır.
İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 22.Maddesinde:
Yönetmelikte gösterilen esaslara göre :
c) İş makinesi türünden araçların tescilleri;
   1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarınca,
   2. Özel veya tüzelkişilere ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar Ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde   kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları Ticaret, Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca,
Tescil edilmektedir.
Araçların Tescil İşlemleri Araçların Tescil Mecburiyeti
Madde 28- Bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

 İş makinesi tescili ile ilgili gerekli evraklar:
1- Dilekçe
2- Gerekli Evraklar
3- Teknik Belge Formu

Karayolları Trafik Yönetmeliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.