Dâhilde İşleme İzin Ekspertizleri

DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ İÇİN EKSPERTİZ RAPORLARI
Devletin imalatçı ve ihracatçıya sunduğu en etkili ihracat desteğidir. İthalatta %26’ ya varan istisnalarla ihracatta rekabet için her imalatçı ve ihracatçı alabilir.
İthal edilecek hammaddelerde Gümrük Vergisi, KKDF Fonu, KDV, VRHİ, iç piyasadan alınacak hammaddelerde KDV oranı kadar vergi istisnalarından yararlanmak mümkündür.
Üye firmalarımızın iş yerinde yapılacak kontrollerde mağdur olmaması için ilgili DİBB kapsamında en geç son ihracat gerçekleşmeden işyerinde inceleme yapılmasına ilişkin Odamıza başvuru yapılmış olması gerekmektedir.
Gerekli Evraklar: