İdari İşler

Oda binasının, taşıt araçlarının, demirbaşların, bina ile ilgili teknik donatı ile malzemelerin, tesisatın bakımını, onarımını ve iyi şekilde kullanımı ile korunmasını sağlar.
Oda’nın teknolojik alt yapısını ( Bilgisayar Sistemi, WEB sitesi, Outlook vb. ) ihtiyaca göre yönetir, kontrol eder ve sağlıklı işlemesini sağlar.

İlgili Kişi

Tel 0262 315 80 53