Diğer Ekspertiz Raporu Müracaatlarında Gereken Evraklar

Mahrece İade Ekspertiz Raporu

-Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-İthalat Beyannamesi ve Faturası
-İthalatçının eşyayı geriye almayı kabul ettiğine dair yazı
-Üründe kalite problemi varsa, Teknik Belge

Geçici Çıkış ile ilgili Ekspertiz Raporu (Tamir, Test veya Kalibrasyon Amaçlı Gönderilen Eşya)

-Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-İhracat Faturası veya ithalat beyannamesi ve faturası
-Teknik Rapor (Eşyanın gönderilme sebebini anlatan)(İlgili Mühendis veya Teknik Sorumlu tarafından imzalı)

TPS (Tek Pencere Sistemi ) Dahilde İşleme İzin Formu Ekspertiz Raporu (2006/12 Sayılı Tebliğ 14. Maddesi)

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Taahhütname (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– İthalat Beyannamesi ve Faturası
– TPS Formu
– İhracat Faturası

Fire/İkincil İşlem Görmüş Ürün ile ilgili Ekspertiz Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Teknik Doküman (Üretimin hangi aşamalarında, ne tarz fireler verildiğini ve bunların oranlarını gösteren)
– Fire oranlarını tesvik edici diğer dokümanlar (Örnek : SAP Ekran görüntüleri, Geri Dönüşüm faturaları vb.)

İmalat Yeterlik ve İmalatçı Belgesi

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Sanayi Sicil Belgesi

Gümrüklerden Gelen Taleplere istinaden düzenlenen Ekspertiz Raporları

-Gümrük Talep Yazısı
-İthalat Beyannamesi ve Faturası

Fiili Tüketim Belgesi (EPDK FORMATINDA veya VERGİ DAİRELERİ İÇİN)

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Taahhütname (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-YMM Onaylı Fili Tüketim Belgesi
-İthalat Beyannameleri ve faturaları (EPDK Formatında olan talepler için)

Özel İmalata Dair Rayiç Fiyat Fatura Tasdiki

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-Fatura
-Varsa ürüne ait teknik Resim
-İş yapıldıysa saha fotoğrafları

-Vardiya Tespiti ile ilgili Ekspertiz Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Firmanın hali hazırda kaç vardiya çalıştığını gösterir YMM Raporu
– Eksper heyetince talep edilebilecek diğer evraklar (İşe giriş – çıkış vardiya kayıtları vb.)

Piyasa Rayiç Değer Tespiti

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-Fiyat tespiti istenen ürüne ait teknik resim ve dokümanlar
-Varsa ihale şartnamesi

Makine Değer Tespiti

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– YMM tarafından imzalanmış makine değerlerini gösterir belge

Su İhtiyaç Belgesi

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Son 4 aya ait su faturası
– Varsa atık su faturası

LPG Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)veya İlgili vergi dairesi yazısı

Hammadde Kullanım Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Hammadde kullanım oranlarını gösterir teknik doküman

Orman Ekspertiz Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– İthalat Beyannamesi ve Faturası

 Mücbir Sebep ile İlgili Ekspertiz Raporu (Forsmajör)

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Teknik Rapor (Üretime ara verilmesini gerektiren durumun oluştuğu ve yeniden üretime geçildiği zaman dilimini içeren)