Vizyon, Misyon, Politikalar

 

KOCAELİ SANAYİ ODASI

KURUM KÜLTÜRÜ, MİSYON, VİZYON, POLİTİKALAR

Kurum Kültürü

Kocaeli Sanayi Odası; dünyadaki gelişmelere açık, öğrendiğini yaşama geçiren ve paylaşan, sanayicilerinin, paydaşlarının ve çalışanlarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına önem veren, toplumsal sorumluluk sahibi, öncü ve örnek bir kurumdur.

Misyon 

Sanayicilerimizin kalkınmasına katkıda bulunan, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan ve çalışanlarımız, paydaşlarımız ve toplumumuz için değer yaratan öncü bir kurumdur.

Vizyon

Firmalarımızın sanayideki dönüşüme katılımları için liderlik etmek ve destek olmak.

Kalite Politikası

Kocaeli Sanayi Odası olarak; yenilikçi uygulamalarla ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak için sanayicilerimiz ile paydaşlarımızın gereksinimlerini ve beklentilerini zamanında karşılayarak müşterilerimizi memnun etmeyi, tercih edilen bir kurum olmayı, hizmetlerimizi ve yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, yasal yükümlülüklere ve standartlara uymayı, öncü, örnek ve güvenilir bir kurum olarak yolumuza devam etmeyi taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikası

Kocaeli Sanayi Odası olarak; sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir çevre için; çalışanlarımızı, üyelerimizi ve toplumumuzu, yenilenebilir kaynak kullanımına teşvik etmeyi, eğitimlerle çevre bilincini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, atıkları kaynağında ayrıştırarak çevre kirliliğini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı, çevresel performansımızın iyileştirilmesi için yaşam döngüsü yaklaşımıyla riskleri ve fırsatları gözden geçirmeyi, üyelerimizin çevre konusundaki sorunlarının çözümünde yol gösterici olmayı, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı, yasal yükümlülüklere ve standartlara uymayı, taahhüt ediyoruz.

Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Politikası

Kocaeli Sanayi Odası olarak; müşteri şikayetlerini şeffaf, objektif, adil, hesap verilebilir ve gizlilikle ele alarak en kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı, her şikayeti çözümleyerek müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi, zarara uğrayan müşterinin zararını telafi etmeyi, müşteri şikayetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini, müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim yolu sağlamayı, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif yaklaşımla tekrarlanmadan önlemeyi ve yasal yükümlülüklere ve standartlara uymayı, taahhüt ediyoruz.

İnsan Kaynakları Politikası 

Amacımız, insan gücümüzü küresel boyutta kalıcı üstünlüğümüz haline getirmektir.

İletişim ve Haberleşme Politikası

Amacımız, kurum içerisinde ve kurumlar arası iletişimde yazılı, görsel ve diğer medya araçlarını kullanarak, teknolojinin gerektirdiği hızlı ve etkin şekilde bilgilerin paylaşımını sağlamaktır.

Mali İşler Politikası

Kocaeli Sanayi Odası, yetkin personeli ile kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek, muhasebe temel ilkeleri doğrultusunda şeffaf ve güvenilir olmayı, değer yaratan bir kurum olma bilinci ile ülke ve bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı, mali riskleri en aza indirmeyi ve bu doğrultuda mali kaynaklarını üyelerinin gereksinim ve beklentilerini karşılamaya yönelik kullanmayı ilke edinmiştir.

Bilgi İşlem Politikası

Müşterilerimize daha hızlı ve iyi hizmet vermek için teknolojinin imkanlarını kullanmayı, bilgi güvenliğini sağlamayı, yerinde hizmet anlayışını her türlü teknoloji odaklı iletişim araçları ile desteklemeyi ilke edinmiştir.