Yerli Malı Belgesi

Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğe göre Yerli Malı Belgesi başvurusunda bulunacak üyelerimiz; Kocaeli Sanayi Odası merkez ofisine veya bölgemizde bulunan temsilciliklerine aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe için tıklayınız.
 2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
 3. “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek3-A, Ek3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir. Ek3 A-B-C-D için tıklayınız.
 4. Taahhütname için tıklayınız.
 5. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti,
 6. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi,
 7. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
 8. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
 9. Üretimde kullanılan hammaddelerin tablodaki sıra numaralarına göre fatura fotokopileri ve üretimde kullanılan ithal hammaddelerden firmanın kendi ithalatı olanların fatura fotokopileri ile birlikte gümrük giriş beyannameleri.
 10. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
 11. Yurt içinden temin edildiği beyan edilen girdilerin üreticilerine ait sanayi sicil belgesi fotokopileri,
 12. Aşağıda yazılı olan TOBB hesaplarına 100-TL onay ücreti yatırılması,

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI

IBAN NO

HESAP ADI

BANKA

ŞUBESİ

TR100006400000142010785529TOBB-Yerli Malı ÜcretiT.İŞ BANKASIAKAY
TR350004600153888000069072TOBB-Yerli Malı ÜcretiAKBANKBAKANLIKLAR
TR020001000760059943505032TOBB-Yerli Malı ÜcretiZİRAAT BANKASIAKAY
TR210001500158007293586413TOBB-Yerli Malı ÜcretiVAKIFLAR BANKASIMERKEZ
TR140001200131100016000038TOBB-Yerli Malı ÜcretiHALKBANKÇUKURAMBAR TİCARİ

 
Not 1   : Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları için tıklayınız.
Not 2   : Yerli Malı Belgesi müracaatı ve Hesap Cetveli Hazırlama rehberi için tıklayınız.
Not 3   : Örnek Hesap Cetveli Formu ( Ek3 A-B-C-D) için tıklayınız.

Not 4   : Yerli malı belgesi uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunlar ve çözüm önerileri için tıklayınız.