Yerli Malı Belgesi

Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğe göre Yerli Malı Belgesi başvurusunda bulunacak üyelerimiz; Kocaeli Sanayi Odası merkez ofisine veya bölgemizde bulunan temsilciliklerine aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi Bilgilendirme Sunumu  için tıklayınız.

 

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe için tıklayınız.
 2. Taahhütname için tıklayınız.
 3. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
 4. “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek3-A, Ek3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir. Ek3 A-B-C-D için tıklayınız.
 5. Yerli malı belgesi uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunlar ve çözüm önerileri için tıklayınız.
 6. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti gösterilmek kaydıyla fotokopisi.
 7. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi,
 8. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
 9. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
 10. Üretimde kullanılan hammaddelerin tablodaki sıra numaralarına göre fatura fotokopileri ve üretimde kullanılan ithal hammaddelerden firmanın kendi ithalatı olanların fatura fotokopileri ile birlikte gümrük giriş beyannameleri.
 11. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
 12. Yurt içinden temin edildiği beyan edilen girdilerin üreticilerine ait sanayi sicil belgesi fotokopileri,
 13. Aşağıda yazılı olan TOBB hesaplarına 900-TL onay ücreti yatırılması gerekmektedir.
 14. Yerli Malı belgesi için Mali verilen incelenmesi izin belgesi için tıklayınız.
 15. İşletme Ürün Reçetesi (ürünün üretiminde kullanılan tüm girdilerin yer aldığı liste). Ayrıca bu ürün Reçetesi Ek.3-A listesiyle uyumlu olmalıdır.

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI

IBAN NO

HESAP ADI

BANKA

ŞUBESİ

TR100006400000142010785529 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T.İŞ BANKASI AKAY
TR350004600153888000069072 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği AKBANK BAKANLIKLAR
TR020001000760059943505032 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ZİRAAT BANKASI AKAY
TR210001500158007293586413 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
TR140001200131100016000038 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ

Not 1   : Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları için tıklayınız.
Not 2   : Yerli Malı Belgesi müracaatı ve Hesap Cetveli Hazırlama rehberi için tıklayınız.
Not 3   : Örnek Hesap Cetveli Formu ( Ek3 A-B-C-D) için tıklayınız.

Not 4   :  Yerli malı belgesi uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunlar ve çözüm önerileri için tıklayınız.