İletişim Hizmetleri

Sosyal ve kültürel etkinlikleri organize eder.
Oda faaliyetlerinin,haftalık,aylık ve yıllık  olarak raporlanmasını sağlar.
Oda hakkında ulusal-yerel medyada yer alan haberlerin takip ve arşivlenmesini sağlayarak Basın bültenlerini yazar ve arşivler.
Odanın sosyal medya hesaplarında gerekli duyuruları yaparak, aylık paylaşımları raporlar.
Web sayfasının tasarımından sorumludur.
Web sayfası haber ve duyuru girişleri ile ilgili diğer bölümlerini günceller.
Odanın görsel ve basılı tanıtım materyallerinin  oluşturulmasında yer alır.
KSO’nın aylık yayın organı  ODAVİZYON dergisinin kişi ve kurumlara dağıtımını sağlar.
Oda’nın Kurumsal iletişim listesini hazırlar ve güncellenmesini sağlar.
Odanın Meclis, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu, TOBB Sanayi Konseyi ile İhtisas Komisyonu toplantılarını organize ederek tüm sekreterlik hizmetlerini yerine getirir.Oda’ya gelen ve giden her türlü basılı dokumanın, e-mailin evrak kaydı ve havale işlemlerini yaparak ilgililere dağıtımını sağlar.
Oda’nın genel arşivini düzenler ve takibini yapar.Odanın kargo ve posta gönderilerinin koordinasyonunu sağlar.

İlgili Kişiler:

İletişim Hizmetleri Sorumlusu
Tel :      0262 315 80 63
İletişim Hizmetleri Uzmanı
Tel :      0262 315 80 60