İletişim Hizmetleri

 • Sosyal ve kültürel etkinlikleri organize eder.
 • Oda faaliyetlerinin, haftalık, aylık ve yıllık  olarak raporlanmasını sağlar.
 • Oda hakkında ulusal-yerel medyada yer alan haberlerin takip ve arşivlenmesini sağlayarak Basın bültenlerini yazar ve arşivler.
 • Odanın sosyal medya hesaplarında gerekli paylaşımları yaparak, aylık raporlamaları hazırlar.
 • Web sayfasının tasarımından sorumludur.
 • Web sayfası haber ve duyuru girişlerini
 • Odanın görsel ve basılı tanıtım materyallerinin  oluşturulmasında yer alır.
 • Oda’nın Kurumsal iletişim listesini hazırlar ve güncellenmesini sağlar.
 • Odanın Meclis, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu, TOBB Sanayi Konseyi ile İhtisas Komisyonu toplantılarını organize ederek tüm sekreterlik hizmetlerini yerine getirir.
 • Oda’ya gelen ve giden her türlü basılı dokumanın, e-mailin evrak kaydı ve havale işlemlerini yaparak ilgililere dağıtımını sağlar.
 • Oda’nın genel arşivini düzenler ve takibini yapar.
 • Odanın kargo ve posta gönderilerinin koordinasyonunu sağlar.
 • Odanın santral hizmetlerini sağlar.
 • KSO’nun aylık yayın organı  ODAVİZYON dergisinin içeriği, arşivlenmesi ve dağıtımına destek verir..

İlgili Kişiler:

İletişim Hizmetleri Sorumlusu
Tel :      0262 315 80 63
İletişim Hizmetleri Uzmanı
Tel :      0262 315 80 60
Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı
Tel :      0262 315 80 59