Demir-Çelik Sektörü Projesi

KOCAELİ DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR DIŞ TİCARET PROJESİ

Ülkemizin en önemli sorunu olan cari açık konusuna çözüm getirecek nitelikte olan Girdi Tedarik Strateji (GİTES) Ekonomi Bakanımız tarafından 23 Mart 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Raporda ele alınan altı sektörün dördü aynı zamanda ilimizdeki sanayiyi de yakından ilgilendirmektedir.

Buradan hareketle 2012 yılında, Odamızın liderliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Hibe Programı çerçevesinde “Kocaeli Demir Çelik Sektöründe Sürdürülebilir Dış Ticaret Projesi” yürütülmüştür.

Bu çalışma ile;  ülkemizin ithalata olan bağımlılığını azaltarak ihracattaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen GİTES’in ilimizdeki farkındalığının artırılması, ulusal strateji olarak ele alınan “hurda” ithalatının azaltılması amacıyla bölgesel düzeyde politikaların oluşturulması ve dış ticarete konu olan söz konusu sektörde bölgemizde yaratılan katma değerin arttırılması hedeflenmiştir.

Tüm sonuçların ve önerilerin ve eylem planlarının derlendiği rapora ulaşmak için tıklayınız.