Metal Sektörü İşgücü Geliştirme Projesi

2018 yılı İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Odamız koordinasyonunda ve Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu ile Ford Otosan İhsaniye Meslek Yüksek Okulu ortaklığında yürüttüğümüz “Metal Sektörü Makine-İmalat-Montaj Alanında İşgücü Geliştirme ve Koordinasyon” projemizi tamamladık.

Sözkonusu projemizi 8 iştirakçi firmamızın katkısıyla yürüttük. Projede yer alan iştirakçi firmalarımız; ICM Makine, Akım Metal, İzmit Makine, Türbosan, Üçaslar, Başolsan Makine, Dia Makine ve Yıldız Entegre idi. Böylece bu firmaların yöneticilerinin, insan kaynakları yetkililerinin ve üretim liderlerinin yüksekokula gelerek öğrencilere mesleği özendirici ve motive edici bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunmaları sağlandı.

Öğrenciler, projeye iştirakçi olarak katılan firmalarda uygulamalı eğitimlerinin bir kısmını ve stajlarını tamamlama imkanına kavuştular.

Proje süresince, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyumlaştırılmış; ihtisaslaşmaya odaklı, uygulama ağırlıklı “İşyerinde Mesleki Eğitim” (İME: zorunlu yaz stajı dışında dönem içerisinde işletmelerde uygulamalı eğitimler) staj uygulamaları ve kariyer gelişim seminerlerinin yer aldığı bir eğitim müfredatı oluşturuldu.

Bu müfredatın revizyonu, Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Makine programında yer alan akademisyenler ve iştirakçi işletmelerin katılımlarıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından organize edilen toplantılarla sağlandı. Böylece, müfredat revizyonu; yeni teknolojiler ve imalat sektörü ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilmiş oldu. Ayrıca, meslek yüksekokulu ders planlarına makine, montaj ve CNC programcılığı ile CNC operatörlüğüne yönelik seçimlik dersler de eklendi.

Bununla birlikte, iştirakçi firmalar ile yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda İME yönergesi, öğrenci izleme ve değerlendirme, başarı kriterleri için izlenecek yöntemler de belirlendi.

2019-2020 Öğretim yılı güz eğitim döneminde, Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO tarafından, proje iştirakçisi sözkonusu firmalarla yapılan iyi niyet anlaşmaları çerçevesinde, son sınıf öğrencileri için, IME temelli (İşyerinde Mesleki Eğitim) uygulama kapsamında, öğrencilerin ihtisaslaşma alanları, yüksekokul tarafından tespit edildi.

Bu plana göre, 26 öğrencinin uygun firmalara yönlendirilmeleri gerçekleştirildi. IME sürecine katılamayan öğrenciler ise, stajlarını yaz döneminde etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere diğer seçimlik derslere yönlendirildi. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı güz yarılı sonunda elde edilen sonuçlar ile İşletmede Mesleki Eğitim Modeli geliştirilmeye devam edilmektedir.

Projenin en önemli kazanımlarından biri de; Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu’nun mesleki eğitim altyapısının; sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat, eğitim materyalleri ve mesleki eğitim modelleri bakımından geliştirilmesi oldu.

Fiziki alt yapı eksikliğinin iyileştirilmesi kapsamında ise, Meslek Yüksekokulu bünyesine ihale ve doğrudan alım yöntemleri ile aşağıdaki ürünler proje bütçesi ile satın alınarak, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi sağlandı.

  • CNC simülatör ve CAD/CAM yazılımı
  • CNC torna tezgahı
  • Temel seviye hidrolik eğitim seti ve temel seviye pnömatik eğitim seti
  • Rulman sökme takma eğitim seti
  • Hidrolik ve pnömatik bağlantı elemanları eğitim seti
  • Otomatik kumanda eğitim seti
  • Hareket aktarım elemanları ve mekanizmalar eğitim seti
  • Hidrolik ve pnömatik sızdırmazlık elemanları eğitim seti