Gebze Temsilciliği

Odaya kayıtlı sanayi işletmelerinin kapasite raporlarının tanzimi ve muhafazası ile bunlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi, kapasite ve kriterlerinin tespiti ve uygulanmasına ait teknik görüşlerin hazırlanmasını temin eder.  Üyelerin ilgili makamlar tarafından istenen ve teknik ekspertize dayalı Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı ve yürürlükteki çeşitli yönetmelikler ve tebliğler gereği talep edilen belgeleri hazırlar.

İlgili Kişiler

Mahmut TATLI

Belge Uzmanı
Tel
(262) 315 80 72
E-Mail
mahmut@kosano.org.tr

Berk Han AY

Belge Uzmanı
Tel(262) 315 80 74
E-Mailberk@kosano.org.tr

 

 
Tel
 
E-Mail