Rakamlarla Kocaeli

Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir.

Son 10 yıllık istatistikî verilere göre İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür.

Kocaeli’nin sektörlerine bakıldığında;

  • *Türkiye araç üretiminin yüzde 41,1’i Kocaeli’nden karşılanmaktadır. (2023 yılı)

    *Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27’dir.

    *Türkiye Metal Sanayinin yüzde 19’unu karşılamaktadır.

Kocaeli yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin tercih ettiği bir İldir.

Odamıza kayıtlı 3.585 firmanın 334’ü yabancı sermayelidir. Yabancı sermayeli firmalar arasında Alman,  Hollanda, Amerika, Fransa, Güney Kore, İtalya firmaları öne çıkmaktadır. Dünyanın marka firmaları; Ford, Hyundai, Anadolu-Isuzu, Siemens, Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone, Bosch gibi firmalar Kocaeli’nde üretim yapmaktadırlar. Buradan dünyaya açılmaktadırlar.

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının da 83’ü Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir. 13 tanesi Meclis Üyesi, ilk 500’de en fazla meclis üyesi bulunan odayız. İlk 1000 büyük işletme içerisinde ise 143 Kocaeli firması yer almaktadır. Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ünü Kocaeli firmalarının oluşturması, İlimizin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşmektedir.

Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,2’si Kocaeli’nden gerçekleşmektedir.

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2023 yılında İlimizden;

*38,01 milyar dolar ihracat,

*İlimizin Türkiye ihracatındaki payı → % 14,88

*Kocaeli kişi başı ihracatımız → 18.108 dolar, Türkiye kişi başı ihracatı ise→ 2.996 dolar

*İlimizden; 80,6 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. (İlin TR ithalatındaki payı: %22,3)

2023 yılında gerçekleştirilen 118,7 milyar dolarlık dış ticaret ile Kocaeli Türkiye dış ticaretine yüzde 19,2 katkı vermiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile sanayi disiplinli olarak gelişmektedir.

Konumu bakımından Avrasya üzerinde bilinen tüm ticaret yollarının güzergâhında yer alan Kocaeli, lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahiptir ve her zaman yatırımcılar için cazibe merkezidir. İlde 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bu OSB’lerin büyük bir kısmı ihtisaslaşmıştır: TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas OSB, Kimyacılar OSB, Makine OSB, Plastikçiler OSB’dir.

Türkiye’nin bilişim merkezi olması hedeflenen ve İlin beşinci ve en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisi Muallimköy’de bulunmaktadır.

Kocaeli Sanayi Gelişimine İlişkin Genel Bilgiler; 

Kocaeli hem sanayi, hem de bir liman kentidir.

Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 37 liman ve iskele bulunmaktadır. Dolayısıyla İlimiz hem sanayi, hem de liman kentidir. Kocaeli, limanlarından elleçlenen yük miktarı ile 2017 yılından itibaren ilk sırada yer alıyor. 2023 yılında Kocaeli limanlarından 81,3 milyon ton yük elleçlendi. Türkiye genelinin yüzde 15,6’sı Kocaeli’den gerçekleşti. Kocaeli limanı, Avrupa’nın 7. limanıdır.

Kocaeli ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir.

Sanayi kuruluşları ihtiyaç duydukları bilgiye; bölgede yer alan Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi: TÜBİTAK MAM, TSE, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı, Gebze OSB Teknoparkı ve TÜBİTAK MARTEK ile kolaylıkla ulaşabilirler.

Ayrıca Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak bir alt yapıya sahiptir.

Ar-Ge Merkezi olan toplam 1.291 adet şirketin, 133 tanesi İlimizde yer almaktadır. 16 adet de Tasarım Merkezimiz bulunmaktadır.

Kocaeli; İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin %10,78’ini karşılayan ikinci ildir. (2023 yılı)

İlimiz 2023 yılında 485 milyar 300 milyon TL vergi ödemiştir. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından (459,027 milyar TL) fazladır. Aynı zamanda; İlimiz vergi tahsilat/tahakkuk oranında yüzde 94,9 ile birinci sırada yer almaktadır. 2023 yılı nüfus verilerine göre Kocaeli’nin 2023 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 230 bin 776 TL olmuştur. Türkiye ortalamasının 52 bin 720 TL olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur.

Bununla birlikte İlimiz, ülkemiz bütçesine kişi başına 230 bin TL vergi geliri sağlamasına karşılık, Kocaeli’ne kişi başına yapılan harcama sadece 22 bin 865 TL’dir. Bu harcama Türkiye ortalaması olan 77 bin 138 TL’nin çok altında kalmaktadır. Ülkemiz genelinde kişi başına devletin ortalama harcadığı miktar kadar ilimizde de harcama yapılması durumunda, ilimizin birçok altyapı eksiklikleri giderilme imkanı bulacaktır.