Rakamlarla Kocaeli

Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir.

Kocaeli’nin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin; il GSYH içindeki payı yüzde 41,1’dir. (2019 yılı)

Son 10 yıllık istatistikî verilere göre İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür.

Kocaeli’nin sektörlerine bakıldığında;

*Türkiye araç üretiminin yüzde 38,9’u Kocaeli’nden karşılanmaktadır. (2021 yılı)

*Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27’dir.

*Türkiye Metal Sanayinin yüzde 19’unu karşılamaktadır.

Kocaeli yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin tercih ettiği bir İldir.

Odamıza kayıtlı 3.410 firmanın 338’i yabancı sermayelidir. Yabancı sermayeli firmalar arasında Alman,  Hollanda, Amerika, Fransa, Güney Kore, İtalya firmaları öne çıkmaktadır. Dünyanın marka firmaları; Ford, Hyundai, Anadolu-Isuzu, Siemens, Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone, Bosch gibi firmalar Kocaeli’nde üretim yapmaktadırlar. Buradan dünyaya açılmaktadırlar.

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının da 84’ü Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir.

Türkiye dış ticaretinin yüzde 18,6’sı Kocaeli’nden gerçekleşmektedir.

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2021 yılında İlimizden;

*33,5 milyar dolar ihracat,

*59,2 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında gerçekleştirilen 92,7 milyar dolarlık dış ticaret ile Kocaeli Türkiye dış ticaretine yüzde 18,6 katkı vermiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile sanayi disiplinli olarak gelişmektedir.

Konumu bakımından Avrasya üzerinde bilinen tüm ticaret yollarının güzergâhında yer alan Kocaeli, lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahiptir ve her zaman yatırımcılar için cazibe merkezidir. İlde 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bu OSB’lerin büyük bir kısmı ihtisaslaşmıştır: TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas OSB, Kimyacılar OSB, Makine OSB, Plastikçiler OSB, Kömürcüler OSB’dir.

Türkiye’nin bilişim merkezi olması hedeflenen ve İlin beşinci ve en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisi Muallimköy’de bulunmaktadır. İlk etabının faaliyete geçtiği Bilişim Vadisi, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümesinde yeni merkez olacaktır.

Kocaeli Sanayi Gelişimine İlişkin Genel Bilgiler; 

Kocaeli hem sanayi, hem de bir liman kentidir.

Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 35 liman ve iskele bulunmaktadır. Dolayısıyla İlimiz hem sanayi, hem de liman kentidir. Kocaeli, limanlarından elleçlenen yük miktarı ile 2017 yılından itibaren ilk sırada yer alıyor. 2021 yılında Kocaeli limanlarından 81,3 milyon ton yük elleçlendi. Türkiye genelinin yüzde 15,4’ü Kocaeli’den gerçekleşti. Kocaeli limanı, Avrupa’nın 7. limanıdır.

Kocaeli ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir.

Sanayi kuruluşları ihtiyaç duydukları bilgiye; bölgede yer alan Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi: TÜBİTAK MAM, TSE, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı, Gebze OSB Teknoparkı ve TÜBİTAK MARTEK ile kolaylıkla ulaşabilirler.

Ayrıca Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak bir alt yapıya sahiptir.

2021 yılında, Kocaeli’de 41’i yabancı sermayeli olmak üzere toplam 425 adet (171 adedi komple yeni) yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu rakam Türkiye genelinin yüzde 3,33’ünü karşılıyor. Kocaeli’nde gerçekleşen bu yatırımlar 13 milyar 532 milyon TL sermayeli olurken 10 bin 121 kişi istihdam yarattı.

Ar-Ge Merkezi olan toplam 1.244 adet şirketin, 128 tanesi İlimizde yer almaktadır. 15 adet de Tasarım Merkezimiz bulunmaktadır.

Kocaeli; İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra toplanan vergilerin %9,46’sını karşılayan dördüncü ildir. (2021 yılı)

İlimiz, 2021 yılında 110 milyar 216 milyon TL vergi ödemiştir. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 66 ilin vergi gelirlerinin toplamından (104,9 milyar TL) fazladır. Aynı zamanda; İlimiz yüzde 90,29 ile vergi tahakkukunda birinci sırada yer almaktadır. Açıklanan 2021 yılı nüfus verilerine göre Kocaeli’nin 2021 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 54 bin 202 TL olmuştur. Türkiye ortalamasının 13 bin 755 TL olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur.

Bununla birlikte İlimiz, ülkemiz bütçesine kişi başına 54 bin 202 TL vergi geliri sağlamasına karşılık, Kocaeli’ne kişi başına yapılan harcama sadece 5 bin 739 TL’dir. Bu harcama Türkiye ortalaması olan 18 bin 890 TL’nin çok altında kalmaktadır. Ülkemiz genelinde kişi başına devletin ortalama harcadığı miktar kadar ilimizde de harcama yapılması durumunda, ilimizin birçok altyapı eksiklikleri giderilme imkanı bulacaktır.