Rakamlarla Kocaeli

Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir.

Son 10 yıllık istatistikî verilere göre İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür.

Kocaeli’nin sektörlerine bakıldığında;

  • Türkiye araç üretiminin yüzde 40,7’si Kocaeli’den karşılanmaktadır. (2022 yılı)
  • Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27’dir.
  • Türkiye metal sanayinin yüzde 19’unu karşılamaktadır.

Kocaeli yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin tercih ettiği bir İldir.

Odamıza kayıtlı yaklaşık 3.500 firmanın 329’u yabancı sermayelidir. Bu, yabancı sermayeli üyelerimizin 198’i AB üyesi olan ülkelerdendir. Yabancı sermayeli firmalar arasında Alman,  Hollanda, Amerika, Fransa, Güney Kore, İtalya firmaları öne çıkmaktadır. Dünyanın marka firmaları; Ford, Hyundai, Anadolu-Isuzu, Siemens, Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone, Bosch gibi firmalar Kocaeli’nde üretim yapmaktadırlar. Buradan dünyaya açılmaktadırlar.

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının da 84’ü Kocaeli’de faaliyet göstermektedir.

Türkiye dış ticaretinin yüzde 17,6’sı Kocaeli’den gerçekleşmektedir.

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2022 yılında İlimizden;

  • 37,7 milyar dolar ihracat,
  • 71,2 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında gerçekleştirilen 108,95 milyar dolarlık dış ticaret ile Kocaeli Türkiye dış ticaretine yüzde 17,6 katkı vermiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile sanayi disiplinli olarak gelişmektedir.

Konumu bakımından Avrasya üzerinde bilinen tüm ticaret yollarının güzergâhında yer alan Kocaeli, lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahiptir ve her zaman yatırımcılar için cazibe merkezidir. İlde 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bu OSB’lerin büyük bir kısmı ihtisaslaşmıştır: TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas OSB, Kimyacılar OSB, Makine OSB, Plastikçiler OSB, Kömürcüler OSB’dir.

Türkiye’nin bilişim merkezi olması hedeflenen ve İlin beşinci ve en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisi Muallimköy’de bulunmaktadır. İlk etabının faaliyete geçtiği Bilişim Vadisi, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümesinde yeni merkez olacaktır.

Kocaeli Sanayi Gelişimine İlişkin Genel Bilgiler; 

Kocaeli hem sanayi, hem de bir liman kentidir.

Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 35 liman ve iskele bulunmaktadır. Dolayısıyla İlimiz hem sanayi, hem de liman kentidir. Kocaeli, limanlarından elleçlenen yük miktarı ile 2017 yılından itibaren ilk sırada yer alıyor. 2022 yılında Kocaeli limanlarından elleçlenen yük miktarı yaklaşık 82,8 milyon ton civarındadır. Türkiye genelinde elleçlenen yük miktarının %15,3’ü Kocaeli’de elleçlenmiştir. (2022 yılı)

Kocaeli limanı, Avrupa’nın 7. limanıdır.

Kocaeli ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir.

Sanayi kuruluşları ihtiyaç duydukları bilgiye; bölgede yer alan Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi: TÜBİTAK MAM, TSE, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı, Gebze OSB Teknoparkı ve TÜBİTAK MARTEK ile kolaylıkla ulaşabilirler.

Ayrıca Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak bir alt yapıya sahiptir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre 2022 yılında Kocaeli’de 60’ı yabancı sermayeli olmak üzere toplam 481 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımların 236 adedi ise komple yeni yatırım olup 6.598 kişilik istihdam sağlandı. Bu belgelerin 156 adedi imalat sanayine verildi.

En fazla teşvik verilen sektörlerimiz ise; elektrik üretimi ve dağıtımı ile özel amaçlı makinaların imalatı sektörleri oldu. Kocaeli’de ayrıca 203 adet de tevsi yatırımlara teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlar da 3.866 kişilik istihdama sahip.

Ar-Ge Merkezi olan toplam 1.260 adet şirketin, 128 tanesi İlimizde yer almaktadır. 14 adet de Tasarım Merkezimiz bulunmaktadır.

Kocaeli; İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra toplanan vergilerin %10,07’sini karşılayan dördüncü ildir. (2022 yılı)

İlimiz, 2021 yılında 110 milyar 216 milyon TL vergi ödemiştir. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından (225 milyar 56 milyon TL) fazladır.

Aynı zamanda; İlimiz yüzde 93,7 ile vergi tahakkukunda birinci sırada yer almaktadır.

Açıklanan 2022 yılı nüfus verilerine göre Kocaeli’nin 2022 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 114 bin TL olmuştur. Türkiye ortalamasının 27 bin 595 TL olduğu göz önüne alındığın Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur.

Bununla birlikte İlimiz, ülkemiz bütçesine kişi başına 114 bin TL vergi geliri sağlamasına karşılık, Kocaeli’ye kişi başına yapılan harcama sadece 10 bin 343 TL’dir. Bu harcama Türkiye ortalaması olan 27 bin 595 TL’nin çok altında kalmaktadır.

Ülkemiz genelinde kişi başına devletin ortalama harcadığı miktar kadar ilimizde de harcama yapılması durumunda, ilimizin birçok altyapı eksiklikleri giderilme imkanı bulacaktır.