Rakamlarla Kocaeli

Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir.

Kocaeli’nin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payı yüzde 51’dir.

Son 10 yıllık istatistikî verilere göre İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür.

Kocaeli’nin sektörlerine bakıldığında;

*Türkiye araç üretiminin yüzde 35,84’ü Kocaeli’nden karşılanmaktadır. (2018 yılı)

*Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27’dir.

*Türkiye Metal Sanayinin yüzde 19’unu karşılamaktadır.

Kocaeli yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin tercih ettiği bir İldir.

2.800’ün üzerindeki Odamıza kayıtlı firmanın 307’si yabancı sermayelidir. Yabancı sermayeli firmalar arasında Alman,  Hollanda, Amerika, Fransa, Güney Kore, İtalya firmaları öne çıkmaktadır. Dünyanın marka firmaları; Ford, Hyundai, Honda, Anadolu-Isuzu, Siemens, Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone, Bosch gibi firmalar Kocaeli’nde üretim yapmaktadırlar. Buradan dünyaya açılmaktadırlar.

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının da 79’u Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir. İlk 1000 büyük işletme içerisinde ise 134 Kocaeli firması yer almaktadır. Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ünü Kocaeli firmalarının oluşturması, İlimizin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşmektedir.

Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,7’si Kocaeli’nden gerçekleşmektedir.

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2018 yılında İlimizden;

*28,6 milyar dolar ihracat,

*48,6 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında gerçekleştirilen 77,1 milyar dolarlık dış ticaret ile Kocaeli Türkiye dış ticaretine yüzde 19,7 katkı vermiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile sanayi disiplinli olarak gelişmektedir.

Konumu bakımından Avrasya üzerinde bilinen tüm ticaret yollarının güzergâhında yer alan Kocaeli, lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahiptir ve her zaman yatırımcılar için cazibe merkezidir. İlde 14 adet organize sanayi bölgesi, 4 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bu OSB’lerin büyük bir kısmı ihtisaslaşmıştır: TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB, Kimyacılar OSB, Makine OSB, Plastikçiler OSB, Kömürcüler OSB’dir.

Türkiye’nin bilişim merkezi olması hedeflenen ve İlin beşinci ve en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisi Muallimköy’de bulunmaktadır. İlk etabının faaliyete geçtiği Bilişim Vadisi, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümesinde yeni merkez olacaktır.

Kocaeli hem sanayi, hem de bir liman kentidir.

Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 35 liman ve iskele bulunmaktadır. Dolayısıyla İlimiz hem sanayi, hem de liman kentidir. Kocaeli Limanlarından elleçlenen yük miktarı yaklaşık 73 milyon ton civarındadır. (2017 yılı)

Kocaeli limanı, Avrupa’nın 7. limanıdır.

Kocaeli ileri teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir.

Sanayi kuruluşları ihtiyaç duydukları bilgiye; bölgede yer alan Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi: TÜBİTAK MAM, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı, Gebze OSB Teknoparkı ve TÜBİTAK MARTEK ile kolaylıkla ulaşabilirler.

Ayrıca Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak bir alt yapıya sahiptir.

Ar-Ge Merkezi olan toplam 1.195 adet şirketin, 128 tanesi İlimizde yer almaktadır. 15 adet de Tasarım Merkezimiz bulunmaktadır.

Kocaeli; İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin %11,82’sini karşılayan üçüncü ildir. (2018 yılı)

İlimiz, 2018 yılında 73 milyar 451 milyon TL vergi ödemiştir. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 71 ilin vergi gelirlerinin toplamından (71 milyar 300 milyon TL) fazladır. Aynı zamanda; İlimiz yüzde 91,9 ile tahakkukta birinci sırada yer almaktadır. Kocaeli’nin 2018 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 38 bin 529 TL olmuştur. Böylece Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile Türkiye ortalamasının (7 bin 577 TL) kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur.

Bununla birlikte Kocaeli’de kişi başına devletin harcaması 3 bin 767 TL ile Türkiye ortalaması olan 10 bin 127 TL’nin altında kalmaktadır. Bir başka deyişle, ilimizin devlete kişi başına verdiği vergi olan 38 bin 529 TL’ye karşılık devlet tarafından Kocaeli’ne kişi başına sadece 3 bin 767 TL harcama yapılmaktadır.