Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün artarak hissedildiği dünyamızda ciddi ve hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Etkileri sarsıcı olan iklim değişikliğine yönelik politikalar çok daha hızlı bir şekilde gündemi meşgul etmeye başladı. Tasarlanan yeni dünya düzenindeki normalleşmenin “Yeşil ve Dijital” olması planlanıyor. AB, ekonomisini döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde modernize ediyor, dijitalleşme ve yeşil ekonomiyi “ikiz hedef” olarak benimsiyor. Bu çerçevede, AB’nin Paris İklim Anlaşması hedeflerine uyumunu içeren Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim nötr ilk kıta haline getirmeyi amaçlıyor.

AB pazarındaki bu değişime ayak uydurabilmemiz, giderek artan rekabet ile baş edebilmemiz ve mevcut pazarları koruyabilmemiz için AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünü kapsayan bu yeni politikasına uyum sağlamamız ülkemiz açısından da elzem hale geliyor. Bu çerçevede ülkemizin de Paris İklim Anlaşmasını TBMM’de onaylaması ve 2053 için iklim nötr olma hedefini kabul etmesi çok ümit verici gelişmelerdir. Türkiye’nin yayınladığı ve bir yol haritası niteliğinde olan Yeşil Dönüşüm Eylem Planına uygun hareket ederek, sınırda karbon düzenlemesi gibi yeni kriterlere, sektörlerimizin hızla uyum sağlamaları gelecek yıllarda öncelikleri arasında yer alacaktır. 

Bu kapsamda sanayicilerimiz doğanın korunması, iklim değişikliğine olan etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir üretim için yeni “çevre stratejileri” geliştirmektedir. Günümüzde rekabet gücünü yaratan asıl önemli etken, kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Kocaeli Sanayi Odası, bu bilinçle hareket eden sanayicilerimizin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1995 yılından bu yana “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonunu düzenlemektedir.

Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda amaç;

  • Çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak,
  • Çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek,
  • Değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek,
  • Çevre konusundaki farkındalığı ve bilinci artırmak,
  • Bu kapsamdaki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik etmektir.

1995 ve 1996 yıllarında “Yeşil Baca, Atık Su Arıtma Tesisi, Çevreci Ürün ve Çevreci Proje” olmak üzere 4 ayrı dalda verilen Çevre Ödülleri; 1997 yılından itibaren tek dalda verilmeye başlanmış ve “Çevreci Başkan” olarak bilinen Sn. “Şahabettin Bilgisu”nun adı verilmiştir.

Çevre Ödülleri organizasyonu; 1998 yılından itibaren civar iller ve 1999 yılından sonra ise Marmara Bölgesi’nde yer alan illeri kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenlenmiştir. 2003 yılından itibaren ödüle başvuran işletmeler “Büyük Ölçekli İşletme” ve “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)” olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. 2014 yılında ise ilk defa sektörel bazlı ayrım yapılmaya başlanmıştır. Büyük ölçekli işletme ve KOBİ kategorisindeki çevre ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda Otomotiv, Otomotiv Tedarik, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Taş-Toprak, Enerji  vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılmaktadır. 2015 yılında ödül organizasyonunun düzenlendiği bölge genişlemiş ve organizasyon Türkiye geneline açılmıştır. Çevre bilincinin gelişmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, marka değeri olan prestijli bir ödül organizasyonudur.

Türkiye’nin ilk Çevre Ödülleri organizasyonu olan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül” organizasyonun bu yıl 30.’su gerçekleştirilecektir.  

Çevre haftasında düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak olan “Çevre Ödülü” ve “Sektör Ödülleri” için başvuru en geç 26 Nisan 2024 Cuma tarihine kadar Kocaeli Sanayi Odası’na yapılabilecektir.

Ödül alan işletmelere İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacaktır. Ayrıca; İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da bir yıl boyunca özel indirimler uygulayacaktır. İZAYDAŞ tarafından uygulanacak indirim oranları İZAYDAŞ Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

Ödül alan işletme, 2 yıl süresince ödül logosunu kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı elde eder.  (KSO ile yapılacak Logo Kullanım Sözleşmesi ile logo kullanım şartları belirlenir.)    

2024 yılı Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri başvuru ücreti KOBİ’ler için 10.000,00 TL, Büyük İşletmeler için ise 50.000,00 TL’dir.

Türkiye Ekonomi Bankası İzmit Şubesi
Hesap no: 425379
IBAN: TR69 0003 2000 0200 0000 4253 79

Başvuran ve Kazanan Firmalara Ödülün Sağlayacağı Faydalar
Başvuru Koşulları                                                                                        
Çevre Jüri Komitesi                                                                                                                       
Bugüne Kadar Ödül Alan Firmalar                                                                                                   

   

İlgili Kişi: Aynur HACIFETTAHOĞLU / İş Geliştirme Sorumlusu (Çevre Yüksek Mühendisi)

Tel: 0 262 315 80 56

Mail: aynur@kosano.org.tr

Çevre Ödülleri 25.Yıl Almanağı