İş Geliştirme

İş Geliştirme Servisi; proje geliştirme ve yürütme, uluslar arası ilişkiler kapsamındaki çalışmalar, eğitim ve toplantı organizasyonları, lobicilik faaliyetleri, araştırma ve anket çalışmaları, sektör raporları, ödül organizasyonları gibi faaliyetleri gerçekleştirir. Üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda devlet destekleri projeler geliştirir ve yürütür.
Üyelerin dış pazara açılım çalışmalarını yürütür, yurt dışından gelen ticari heyetlerin organizasyonlarını yapar. Üyelerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda projeler geliştirir ve yönetir. Ödül organizasyonlarının altyapı çalışmalarını yürüterek, organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlar. Bilgilendirme toplantıları, eğitim, seminer gibi organizasyonları gerçekleştirir. Lobicilik faaliyetlerinin altyapısını yürütür. Müşterilere ve topluma yönelik anket çalışmalarını yapar. Oda’nın üyelerle iletişiminin artırılması amacıyla yayın, rapor ve tanıtım materyalleri hazırlar. Oda ve üyelerine ve üst yönetime yönelik iç ve dış pazarlarla ilgili istatistik çalışmaları ve veri analizleri yapmaktan sorumludur.
Kalite, Çevre ve Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarını yürütür.

İlgili Kişiler

İş Geliştirme Sorumlusu

Tel  0262 315 80 56

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Tel  0262 315 80 54

İş Geliştirme Uzmanı

Tel  0262 315 80 55

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Tel  0262 315 80 58

Proje Geliştirme Uzmanı

Tel  0262 315 80 57