Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi

KSO olarak üyemiz sanayi kuruluşlarının savunma sanayine tedarikçi olabilmeleri için bugüne kadar birçok girişimde bulunduk.

Bu girişimlerdeki amacımız; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurtdışından tedarik edilen malzemelerin İlimizdeki yerli sanayi imkanları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamını tesis etmektir. Projede hedefimiz, üyelerimizin savunma sanayi pazarına açılmasını sağlamaktır.

Oda olarak bugüne kadar bu kapsamda envanter çalışmaları, ikili iş görüşmeleri, Tedarikçi Günü Etkinlikleri, Tersane, Komutanlık ve firmalara saha ziyaretleri gerçekleştirdik.

İlk kez 2013 yılında Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK)’nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN ile başlattığımız ikili iş görüşmeleri etkinliğimizi, artık Savunma Sanayi Başkanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve tüm Vakıf Şirketlerinin katılımı ile sürdürüyoruz. 06-09 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 6. SANTEK Fuarının bir holünü sadece savunma sanayi firmalarına ayırdık. Fuar süresince bu firmalar, yerlileştirilmesi planlanan makine ve ekipmanları da sergilediler. Üst düzey satınalma yöneticileri ile fuara katılan savunma sanayi şirketleri, tedarikçi adayı üyelerimiz ile yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli firmalardan teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladık. Bu ikili iş görüşmeleri etkinliğimizi, SANTEK Fuarı ile eş zamanlı olarak devam ettiriyor olacağız.

Diğer bir çalışmamız ise bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çift yönlü ziyaretler. Üyelerimiz ile birlikte Komutanlıkları ziyaret ederek, sanayicilere yerlileştirilmesi planlanan makina ve ekipmanları yerinde görme fırsatı sunuyoruz. Ayrıca yine Komutanlıklar ve savunma sanayi vakıf şirketleri ile beraber üyelerimizin üretim tesislerini gezerek, firmaların kabiliyet ve kapasitelerini yerinde tespit ediyoruz.

Diğer taraftan Odamızda “Tedarikçi Günü Etkinlikleri”ni düzenleyerek, üyelerimiz ile savunma sanayi firmalarını bir araya getiriyoruz. Savunma sanayinin önemi dikkate alınarak Odamız bünyesinde 2017 yılı sonu itibari ile savunma sanayi danışmanlık hizmeti de vermeye başladık. Özellikle savunma sanayine yönelik olarak üretim yapma istek ve yeterliliğinde olan firmalarımıza etkin danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra savunma sanayinin zorunluluklarından olan belgelendirme faaliyetlerinde destek vermeyi ve firmalarımızın mali yüklerinin azaltılması için devlet desteklerinden fon alabilmeleri için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

Savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmaları kümelemeye yönelik bugüne kadar yürütülen bu çalışmalarımızı daha somut ve sistematik hale getirilmesi planlıyoruz. Savunma ve havacılık sanayine tedarikçi olabilecek firmaları bir araya getirerek küme oluşumunu sağlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca; KSO öncülüğünde Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi kurulmuştur. Şirketin amacı; Türk Savunma Sanayinin; bir bütünlük içinde kurulup, topyekün sanayimizle birlikte geliştirilmesi ve zamanla dünyada mevcut ve kurulmakta olan ileri savunma, havacılık ve uzay sanayileriyle bütünleşebilecek üreticilik ve teknolojik olgunluk seviyelerine çıkarılabilmesini ve bu suretle savunma, havacılık ve uzay araç ve gereçleri üretimi ve ihracatının gerçekleşmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Bundan sonraki aşamada savunma sanayinde yerlileştirme oranının arttırılması ve üyelerimizin savunma sanayine tedarikçi olabilmesi için söz konusu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Savuna Sanayi Yerlileştirme Projesi İşbirlikçileri;

 • Savunma Sanayi Başkanlığı,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
 • Tersaneler Genel Müdürlüğü,
 • Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü,
 • STM,
 • ASELSAN,
 • ROKETSAN,
 • ASPİLSAN,
 • Makine ve Kimya Endüstrisi,
 • İşbir Elektrik,
 • TAI-TUSAŞ,
 • TEI,
 • Saha-İstanbul Derneği

İlgili Kişi: Aynur Hacıfettahoğlu / İş Geliştirme Sorumlusu
E-mail: aynur@kosano.org.tr
Telefon: 0262 315 80 56