Kocaeli Sanayi Odası Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi

KSO tarafından üyelerinin savunma sanayine tedarikçi olabilmesi ve savunma sanayi pazarına açılabilmesi hedefi  ile birçok çalışma yürütülmektedir.  

Bu girişimlerdeki amaç; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurt dışından tedarik edilen malzemelerin İlimizdeki yerli sanayi imkanları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurt içinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamını tesis etmektir. Hedef,

Bugüne kadar envanter çalışmaları, ikili iş görüşmeleri, Tedarikçi Günü Etkinlikleri ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve SAHA-İstanbul Derneği, KSO liderliğinde yapılan Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda 3 yıldır ağırlanıyor.

2017 yılında söz konusu işbirliklerine tüm Savunma Sanayi Vakıf Şirketleri de ilave edilerek 4. SANTEK Fuarının bir holü sadece savunma sanayi firmalarına ayrıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul)’nin yanı sıra 2017 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TEI, TAI-TUSAŞ ve İşbir Elektrik gibi vakıf şirketleri de fuar süresince ağırlandı.

Üst düzey satınalma yöneticileri ile fuara katılan savunma sanayi şirketleri, tedarikçi adayı katılımcılar ile yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli firmalardan teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ayrıca Komutanlık ve Savunma Sanayi Vakıf Şirketleri ile Tedarikçi Günü Etkinlikleri düzenleniyor. Bunun yanı sıra KSO üyeleri ile birlikte Komutanlıklar ve Tersaneler ziyaret edilerek yerlileştirilmesi planlanan ekipman ve malzemeleri yerine görme imkanı sunuluyor.

Savunma sanayinin önemi dikkate alınarak KSO bünyesinde 2017 yılı sonu itibari ile savunma sanayi danışmanlık hizmeti de verilmeye başlandı. Özellikle savunma sanayine yönelik olarak üretim yapma istek ve yeterliliğinde olan firmalara etkin danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra savunma sanayinin zorunluluklarından olan belgelendirme (tesis güvenlik belgesi, üretim müsaade belgesi, kişi güvenlik belgesi vb) faaliyetlerinde destek verilmaktedir.

Savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmaları kümelemeye yönelik bugüne kadar yürütülen bu çalışmaların daha somut ve sistematik hale getirilmesi planlanmaktadır. Savunma ve havacılık sanayine tedarikçi olabilecek firmaları bir araya getirerek küme oluşumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

 

2 1
3 4
5 6

İlgili Kişi: Aynur Hacıfettahoğlu

E-mail: aynur@kosano.org.tr

Telefon: 0262 315 80 00