E-Ticaret Projesi

KSO tarafından hazırlanan ve ihracat potansiyeli olan 1500 üye firmayı kapsayan  ”E-Ticaret Projesi” Haziran 2017 tarihinde Ticaret Bakanlığı desteğini almaya hak kazanmıştır.

Proje e-ticaret sitelerine toplu üyeliği kapsamakta olup firmaların dijital pazarlama araçlarını kullanma becerilerini ve bu yolla dış pazarlara erişimlerini artırma hedeflerine yöneliktir ve Ticaret Bakanlığı tarafından % 80 oranında finanse edilmektedir.

Söz konusu projede Ticaret Bakanlığı onaylı e-ticaret platformu “globalpiyasa.com” ile birlikte yürütülmektedir. Proje kapsamında, firma profilleri ve ürün profilleri katılımcı her firma için ayrı ayrı oluşturularak dijital ortamda ve bir ağ yapısı içinde dış pazar hedeflerine yönelik olarak İngilizce, Rusça, Almanca dillerinde yayınlanmaktadır.

Halihazırda 278 firmayı kapsayan 1.grup bir yıllık üyelik desteği süreci tamamlamış olup  ikinci grupte yeralan 304 firma için bir yıllık üyelik desteği süreci devam etmektedir.

KSO üyesi toplam 1500 firma proje süresince 250’lik gruplar halinde projeye dahil edilecektir.