Çayırova Temsilciliği

Odaya kayıtlı sanayi işletmelerinin kapasite raporlarının tanzimi ve muhafazası ile bunlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi, kapasite ve kriterlerinin tespiti ve uygulanmasına ait teknik görüşlerin hazırlanmasını temin eder.  Üyelerin ilgili makamlar tarafından istenen ve teknik ekspertize dayalı Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı ve yürürlükteki çeşitli yönetmelikler ve tebliğler gereği talep edilen belgeleri hazırlar.

Çayırova Temsilcisi

Tel  0262 315 80 76

Belge Sorumlusu

Tel  0262 315 80 77 

Belge Memuru

Tel  0262 315 80 75