Odaya kayıtlı sanayi işletmelerinin kapasite raporlarının tanzimi ve muhafazası ile bunlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi, kapasite ve kriterlerinin tespiti ve uygulanmasına ait teknik görüşlerin hazırlanmasını temin eder.  Üyelerin ilgili makamlar tarafından istenen ve teknik ekspertize dayalı Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı ve yürürlükteki çeşitli yönetmelikler ve tebliğler gereği talep edilen belgeleri hazırlar.

İlgili Kişiler

Aytuğ AKYILDIZ

Çayırova Temsilcisi
Tel
(262) 315 80 76
E-Mail
aytug@kosano.org.tr

H.Serhan DEMİR

Belge Uzmanı
Tel (262) 315 80 77
E-Mail sdemir@kosano.org.tr

Yiğit Emin KALAYCIOĞLU

Belge Memuru
Tel
(262) 315 80 75
E-Mail
yigit@kosano.org.tr