Genel Sekreterlik

Genel Sekreter

Genel Sekreter; Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve Yönetim Kurulu Başkanınca verilen görevler doğrultusunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kocaeli Sanayi Odası’nı yönetir ve Oda personelini sevk ve idare eder. Mevzuat, meclis ve yönetim kurulunun almış olduğu kararlar dâhilinde oda organlarının görevlerini eksiksiz yapabilmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.


Genel Sekreter Yardımcısı

İş Geliştirme Servisi ve İletişim Hizmetleri Servisi’nden sorumludur. Sanayinin gelişimi ve bölgesel kalkınmaya yönelik projeleri takip eder ve yürütür. Reel sektörü etkileyen tüm mevzuatlar hakkında görüş oluşturulmasını koordine eder.

Tel  0262 315 80 18

Genel Sekreter Yardımcısı

Üye Hizmetleri Servisi, Mali İşler Servisi ve Temsilciliklerden sorumludur. Odanın uluslararası ilişkiler süreci kapsamında tüm faaliyetleri takip ve koordine eder.

Tel  0262 315 80 50

Yönetici Asistanı

Genel Sekreter’in ofis içi ve dışı iletişimin sağlanması, günlük işlerinin organize edilmesi, toplantı ve seyahatlerin organize edilmesini sağlar. Yönetim Kurulu’na ait dosyalama ve evrak işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Tel 0262 315 80 09