Fizibilite Projeleri

NİTELİKLİ MESLEKİ İSTİHDAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR STRATEJİLER GELİŞTİRME PROJESİ

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Hibe Programı çerçevesinde Odamız “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme Projesi” yürütülmüştür.

İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlardan yola çıkılarak yürütülen bu proje kapsamında, 2015 yılında mesleki eğitimin sorunları irdelenmiş ve bir proje raporu hazırlanmıştır.

Projemiz, Kocaeli Sanayi Odası 24. Meslek Komitesi Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri ile 25. Meslek Komitesi Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu komite üyelerinin önerileriyle şekillenmiş olup, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilsen Bilgili, bölgemizdeki meslek liselerimizin yöneticileri ve bu okulların öğrencileri ile velileri de çalışmaya önemli katkılar vermişlerdir.

Çalışmamızda öne çıkan bulgular;

Söz konusu proje raporuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

NİTELİKLİ MESLEKİ İSTİHDAM İÇİN MESLEKİ VE TEKNİK UYGULAMA MODELİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve Teknik Uygulama Modeli ve Strateji Geliştirme Projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında, Odamız tarafından hazırlanarak yürütülmüştür.

2015 yılında MARKA’nın desteklediği ve yine Odamızın yürüttüğü “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme Projesi”nin devamı niteliğindedir.

2015 yılındaki projede, Kocaeli ilinin endüstriyel yapısından kaynaklanan nitelikli mesleki istihdam ihtiyacının karşılanmasında, il düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu belirlenmişti. Proje bitiminde, hem nitelik hem de nicelik açısından mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunların çözümü için çeşitli strateji önerileri sunulmuştu.

2016 yılında geliştirdiğimiz ikinci proje olan “Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve Teknik Uygulama Modeli ve Strateji Geliştirme Projesi” çerçevesinde ise, ilk projede belirlenen strateji önerilerinin; mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması üzerindeki etkilerini incelemek üzere; teknik okul alan öğretmenleri, öğrencileri ve araştırmaya dahil olan öğrenci velileri ile pilot uygulama niteliğinde deneysel çalışmalar yapılmıştır.Raporuna ulaşmak için tıklayınız.