Mali İşler Servisi

Oda muhasebesinin tanzim ve yürütülmesinden, Oda üyeleri yıllık ve munzam aidat tahakkuk ve tahsilatından, bütçenin hazırlanmasından, gelir ve giderlerin tahsil ve ödenmesinden, Oda’nın kırtasiye, demirbaş, büro malzemesi ve benzeri ihtiyaçların satın alınmasından ve takibinden sorumludur.
Mali İşler Uzmanı

Tel  0262 315 80 43