13. Türk Arap Ekonomi Zirvesi

7 Şubat 2019

Sayın Üyemiz,

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’nden (TÜRAP) Odamıza intikal eden yazıda; 24-26 Nisan 2019  tarihleri arasında Pullman İstanbul Airport Convention Center’da 13. Türk – Arap Zirvesi’nin gerçekleşeceği bildirilmiştir.

Bahse konu etkinlik kapsamında;
• 6. Türk – Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı,
• 4. Türk – Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı,
• 2. Türk – Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmaları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmiştir.
Bilgilerinize sunarız,

Paylaş