6 Mart 2017

Sayın Üyemiz,

28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Toplantısı’nda, “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no’lu eylem kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği,

– Söz konusu karara istinaden TOBB tarafından bir soru formu oluşturulduğu, Lojistik Koordinasyon Kurulu’na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere Odamız katkısına ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması istenmektedir.

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı
http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/18Tasimaciliktan_Lojistige_Donusum_Programi.pdf
 
Soru Formu

  1. İhracat Soru Formu                  http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=67
  2. İthalat Soru Formu                 http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=68
Paylaş