2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

25 Nisan 2023

Sayın Üyemiz;

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Sempozyumu’nun (IARTSYMP: International Art Seymposiuym) ikincisi 8-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceği paylaşılmıştır.

Sempozyumun temel teması “Sanatın Ritmi, Cumhuriyetin 100. Yılında Sanat” olarak belirlenmiştir. Etkinlik, disiplinler arası yaklaşımla bilimsel ve sanatsal bir açılım ortaya koymayı hedeflemektedir. Cumhuriyet’in temel sanatsal kazanımları, Aşık Veysel ve halk sanatı, sanatın ritmi ve sorunları, gündelik hayat, sosyal çevre, insan psikolojisi, kamusal alan tanımları, kent hafızası, sanat üretimleri ve gösterimlerinde karşılaşılan sorunları, akademik alanda üretilen çalışmaları ortaya koyma, yeni çözüm önerileri geliştirebilme ve tartışabilme amacını taşımaktadır. Etkinlik çevrimiçi olarak Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sempozyum kapsamında güzel sanatlar, sanat eğitimi, tasarım ve ilgili araştırma alanları ve bu alanların bilim dallarındaki çalışmalar kabul edilecektir. Sempozyumda yapılacak sunum ve görüşlerden elde edilecek sonuçlarla sanat ve bilim çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda yeni araştırma ve tartışmaların disiplinlerarası çalışma olanaklarını buluşturmayı umut etmekteyiz. Bu kapsamda katılımcılar, sanatın çeşitli alanlarındaki kuramsal veya uygulamalı çalışmalarını, sözlü veya poster bildiri olarak sunabilir veya sempozyum sergisine eserleriyle katılabilir. Özet bildiri, tam metin bildirileri ve sergi kataloğu, e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Sempozyum kapsamında düzenlenen sergiler Karma Jürili Sergi olarak düzenlemektedir. Jürili
Karma Sergi, sempozyum web sitesinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca “Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Koleksiyon Ödüllü Resim Yarışması” ve bu bağlamda sergi düzenlenecektir.

Söz konusu etkinlik hakkında detaylı bilgiye linkiten ulaşabilirsiniz;

http://iartsymp.org/ 

Etkinlik broşürü için Tıklayınız