2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı’ndan alınan 26.01.2015 tarihli yazıda;

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı’nın 2015-2016 akademik yılı duyurusunun 26 Ocak 2015 tarihinde yayımlandığından bahisle,

2015-2016 Akademik yılında 210 kişinin Jean Monnet Bursu’ndan yararlanabileceği; kamu sektörüne %60, üniversitelere %30, özel sektöre ise %10 oranında kontenjan ayrıldığı; sivil toplum kuruşu çalışanlarının özel sektör kontenjanından bursa başvuru yapabildiği,

Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programı’nın son başvuru tarihinin 6 Mart 2015 olduğu bildirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.