2019/16 Sayılı Genelge Duyurusu

11 Haziran 2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 29.05.2019 tarih ve 5654 sayılı yazıda; ilgide Ticaret Bakanlığı’nın 16.05.2019 tarihli, 44392785 sayılı ve 2019/16 sayılı Genelge konulu yazısı ile, Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ekte bir örneği yer alan 2019/6 sayılı genelgenin iletildiği belirtilmektedir.

Ek: 2019-16 Sayılı Genelge ve eki ( 4 sayfa)

Paylaş