2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

27 Kasım 2019

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Resmi Gazete’nin 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı nüshasında “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yayımlanmış olup; söz konusu kararda Birliğimizce uzun süredir takip edilen dâne zeytin ürünü de destek kapsamına dahil edildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” metni “https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf” web adresinde de yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş