2021/10 Sayılı Genelge

5 Nisan 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen; Dahilde İşleme Rejiminin ilgili mevzuatı uyarınca 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen ve 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran 2021/10 sayılı Genelge için tıklayınız.

Paylaş