2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

28 Şubat 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 23/2/2023 tarihli 2023/7 sayılı Genelge’nin yayımlanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Genelgenin, https://ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/mevzuat/genelge/2023 adresinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

İlgili genelge için Tıklayınız