2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli

24 Ağustos 2021

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) her yıl Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürüne uyum sağlamak amacıyla güncellenerek Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanmakta ve söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımları gerek İthalat Rejim Kararına gerekse muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil etmektedir.

Bu çerçevede 2022 yılı TGTC’ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere 15.10.2021 tarihine kadar ekli tabloya işleyerek Odamıza (mahmut@kosano.org.tr) gönderilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Ek için tıklayınız.