2023-01 İstanbul ve Kocaeli İli- Mobilite Odaklı Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısı

15 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

KOSGEB tarafından; 11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında belirtilen girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi amacı
kapsamında, 2023-01 İstanbul ve Kocaeli İli- Mobilite Odaklı Teknolojik Girişimciler İş Fikri Teklif
Çağrısı’na çıkılmıştır. İş Fikri Teklif Çağrısı ekte sunulmakta olup, kurumsal internet sayfasında da yayımlanmıştır. 2023-01 İş Fikri Teklif Çağrısına başvurular 13.03.2023 tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştır.

Bilgi için Tıklayınız