2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ Hk.

20 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Maliyetleri” hakkındaki talepleri içeren yazılar hem Milli Eğitim Bakanlığına hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, bahse konuların takibi Birliğimizce sağlanmaktadır.

7 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ile de, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ yayınlanmış olup, ekte takdim edilmektedir.

Tebliğ için Tıklayınız