27. Tüketici Ödülleri İlanı Hk.

18 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığının (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) “27. Tüketici Ödülleri” konulu ilgi yazısı ekinde yer alan “İlan Metni” ve Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Basın Duyurusu” ekte yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız