İhracat Satış Kampı Programı

11 Mart 2019

İHRACAT SATIŞ KAMPI PROGRAMI 

Sayın Üyemiz,
Kocaeli Sanayi Odası Sanayi Destek Merkezi (SADEM) ve Doğu Marmara Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi (DM ABİGEM) öncülüğünde 2019 yılı İhracat Satış Kampı Programı hazırlanmıştır.
Program, ana hatlarıyla firmaların ihracatta var olan başarılarının arttırılması ve ihracatı olmayan firmaların ihracata başlamalarına odaklanmış bir içeriğe sahiptir. Programının firmalar için beklenen çıktılarından bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • Firmalarda denetlenebilir bir ihracat satış sisteminin kurulması.
  • Müşterilere ulaşmak için detaylı pazar araştırması yetkinliği kazanmak.
  • Hedeflenen satışlara ulaşmak için planlı çalışma yetkinliği kazanmış çalışanlar.
  • İşletmelerin ürünleri için hazırlanmış İhracat Pazar Araştırması Raporları.
  • İşletmelerin ürünlerine müşteri olabilecek firmaların listeleri.
  • Müşteriler ile iletişimde kullanılacak konuşma ve e-posta taslakları.
  • 2019 yılı için Uluslararası Pazarlama Takviminin oluşturulması.
  • İhracat satışta görevli çalışanların verimliğini arttıracak ve yöneticilerin çalışan aktivitelerini takibini kolaylaştıracak Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi önerisi.
  • Teslim Şekilleri operasyonu ve Teslim Şekline uygun fiyat verme yetkinliği.
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerini uygulama yetkinliği.

Beklenen çıktılardan da anlaşılacağı üzere ana amaç çalışanlar ile yürütülen çalışmalar üzerinden firmanın Uluslararası Pazarlama Sisteminin güçlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için çalışanlar zaman çizelgesinde belirlenen tarihlerde Sanayi Odasında Danışman/Uzman eşliğinde gerçekleştirilecek Programa dahil olup diğer tarihlerde de kendi işleri ile birlikte danışmanın istemiş olduğu ödev, uygulama çalışması vb faaliyetlerini kendi işletmelerinden yürütebileceklerdir. Danışman/Uzman, firmaların ihracatına katkıda bulunmak adına 3 aylık bir süre zarfında firmaların çalışanlarına destek olacak, onlara yol gösterecek ve onlarla birlikte çalışacaktır. Bu süre sonunda firmaların süreçleri kendi başlarına yürütebilir duruma gelmeleri hedeflenmektedir.
 
Programın Süresi: İhracat Satış Kampı Programı 26 Adam/Gün Saat 09:30/14:30 olarak planlanmıştır. Katılım sınırlı sayıdadır. Odamızca başlatılan program, firmaların dış ticaret sorumlularına yönelik olup, işletmelerin azami destekleriyle başarıya ulaşacaktır. Programa katılacak olan çalışanların orta düzeyde ingilizce bilgisine sahip, istekli ve bu programa mesai ayırabilecek kişiler olması programın başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir.
 
*Programımız Ücretlidir. Program bedelinin belirli bir miktarı Kocaeli Sanayi Odası üye firmalarına özel tarafımızca finanse edilecektir.  
Program bedelimiz 26 Gün için kişi başı 6.500 TL+KDV’dir. Oda tarafından finanse edilecek ücret 1.500 TL olup firmalarımıza yansıtılan bedel  26 Gün için 5.000 TL+KDV’dir.

Bşvuru için TIKLAYINIZ
Detaylı Bilgi için          : Ecem ÜNLÜ – Mehtap  DÜNDAR DEMİR
eunlu@abigemdm.com.tr  mdundar@abigemdm.com.tr  / 0262 315 80 89

Paylaş