Brexit Süreci Hk.

26 Mart 2019

Sayın Üyemiz,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nin (TOBB) 11.03.2019 tarihli ve 2575 sayılı yazısı ve eki.

İlgi yazı ile, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA’dan temin etmiş olan ve ülkemiz pazarına ve / veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği hususunun açıklandığı bildirilmektedir.

İlgi yazıda devamla, Brexit sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği belirtilen bu süreçte, araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için düzenlenen AT tip onaylarının, söz konusu ülkenin onay kuruluşundan temin edilmesine istinaden geçerliliğini devam ettirmesine yönelik AB’nin 10.01.2019 tarihli Resmi Gazete’sinde yayımlanan (EU) 2019/26 sayılı düzenlemesinden bahsedildiği ifade edilmektedir.

Firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek amacıyla, (EU) 2019/26 sayılı düzenleme kapsamında, AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Paylaş