34. Meslek Komitesi Hk.

19 Mart 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında Yönetmelik’in 36.maddesinin 5.fıkrası “Meslek komitesinde toplantı yeter sayısını sağlayacak sayıda asil ve yedek üye kalmaması ve genel seçimlere altı aydan fazla bir süre bulunması halinde, boşalan meslek komitesinin ilgili olduğu meslek grubunda geri kalan süreyi tamamlamak üzere on beş (15) gün içinde seçim yapılır. Genel seçimlere altı aydan daha az bir süre bulunması halinde, bu seçimler izleyen genel seçimlerde yapılır. Bu maddede öngörülen seçimler bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre Yargı gözetiminde ve gizli oy ile yapılır.” hükmüne amirdir.

Odamız 34. Meslek Komitesinde (Plastik Mamül İmalatı Sanayi Grubu) genel organ seçimleri 02.04.2018 tarihinde gerçekleşmiş olup kesinleşen sonuçlara göre beş (5) asil meslek komitesi beş (5) yedek meslek komitesi ile iki (2) meclis üyesi asil ve iki (2) meclis üyesi yedek olmak üzere görevlerine başlamıştır. Bugüne kadar geçen süreç içerisinde komite üyeliğinde boşalma nedeniyle 34.Meslek Komitesinde toplantı yeter sayısını sağlayacak sayıda asil ve yedek üye kalmamıştır.

İlgili Yönetmeliğin 36.maddesinin 5.fıkrası gereği 34.Meslek Komitesi için 6 Nisan 2021 Salı günü 08.30-17.30 saatleri arasında üç (3) adet asil meslek komite üyesi beş (5) adet yedek meslek komite üyesi ile iki (2) adet asil meclis üyesi ve iki (2) adet yedek meclis üyesi hakim gözetiminde gizli ol ile yapılacaktır.

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişiler yazımız ekinde sunulan yetki belgelerini bağlı bulundukları Ticaret Sicil Müdürlüklerinden almaları ilgili seçim mevzuatı gereğidir. Şahıs firmaları ise Kimlik Belgeleri (Nüfus Cüzdanı) ile oy kullanabilirler.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

MEMET B. TURABİ
GENEL SEKRETER

 

NOT: Seçim listeleri 19-22-23 Mart 2021 tarihlerinde Odamız Hizmet binasında askıya çıkarılmıştır.

Paylaş