Türkiye – Libya Mutabakat Zaptı

22 Ekim 2020

Sayın Üyemiz,

a) 21.08.2020 tarihli ve 7127 sayılı yazımız.
b) 22.09.2020 tarihli ve 8169 sayılı yazımız.
c) 09.10.2020 tarihli ve 8747 sayılı yazımız.
d) Ticaret Bakanlığı’nın 14.10.2020 tarihli ve 58159480 sayılı yazısı.

İlgi (c)’de kayıtlı yazımız ile, daha önce ilgi (a) ve (b)’de sunulan yazılarımız ile duyurulan, Türkiye ile Libya arasında 13.08.2020 tarihinde müteahhitlik alanında imzalanan Mutabakat Zaptı’nın (MoU) 24.09.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı’nın ilgi(d)’de kayıtlı olup, bir örneği ekte sunulmakta olan yazısında, bahse konu MoU’nun Libya’da uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla Libya Başkanlık Konseyi’nin 4 Ekim 2020 tarihinde aldığı karar ve ilgili kararın Trablus Büyükelçiliğimizce yapılan gayriresmi tercümesi iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Libya Mutabakat Zaptı Başkanlık Konseyi Kararı 

Paylaş